โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

แรงศรัทธา ชาวบ้านคลองท่อม แห่ผ้าขึ้นพระฐาตุเจดีย์ วัดคลองท่อม เนื่องในวันวิสาขบูชา พุทธสาสนิกชน นักท่องเที่ยว พร้อมครอบครัว จำนวนมาก (ชมคลิป)


แรงศรัทธา ชาวบ้านคลองท่อม แห่ผ้าขึ้นพระฐาตุเจดีย์ วัดคลองท่อม เนื่องในวันวิสาขบูชา พุทธสาสนิกชน นักท่องเที่ยว พร้อมครอบครัว จำนวนมาก (ชมคลิป)


                   เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 วัดคลองท่อม โดยพระครูสถิตนราธิการ เจ้าอาวาสวัดคลองท่อม นายไพศาล ศรีเทพ นายอำเภอคลองท่อม ได้มีการจัดทำพิธีในวันวิสาขบูชา สำหรับในบรรยากาศนั้นเต็มไปด้วยพุทธศาสนิกชนมาร่วมงานกันอย่างคึกคัก เนื่องในวันวิสาขบูชา พุทธสาสนิกชน นักท่องเที่ยว พร้อมครอบครัว จำนวนมาก เข้าวัดทำบุญตักรบาตร สวดมนต์ ฟังธรรมเทศนา ที่วัดคลองท่อม อ.คลองท่อม จกระบี่                    เนื่องในวันวิสาขบูชา หรือวันพระใหญ่ ประจำปีนี้ นำอาหารคาวหวานและน้ำดื่มไปทำบุญเลี้ยงพระภิกษุสงฆ์และสามเณร เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยการทำจิตให้เลื่อมใสตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระรัตนตรัย โดยการฟังเทศนา ปฎิบัติธรรม วันวิสาขบูชาตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 มีเหตุการณ์อัศจรรย์ 3 ประการคือ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมโพธิญาณ และเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพพาน ถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ได้มีการจัดพิธีแห่ผ้าขึ้นพระฐาตุเจดีย์ โดยมีชาวบ้านได้มาร่วมเขียนผ้าถวายและทำบุญบริจาคถวายวัด

                      สำหรับประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ หมายถึง การนำผ้าผืนยาวขึ้นไปห่มองค์พระธาตุเจดีย์ในวันสำคัญทางศาสนา ซึ่งพุทธศาสนิกชนได้ร่วมมือร่วมใจกันบริจาคเงินตามกำลังศรัทธานำเงินที่ได้ไปซื้อผ้ามาเย็บต่อกันเป็นแถวยาวนับพันหลา                 แล้วจัดเป็นขบวนแห่ผ้าขึ้นห่มพระธาตุเจดีย์ ผ้าที่ขึ้นไปห่มองค์พระธาตุเจดีย์เรียกว่า ผ้าพระบฎ” (หรือ พระบต) นิยมใช้สีขาว สีเหลือง สีแดง สำหรับผ้าสีขาวนิยมเขียนภาพเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติ เสด็จออกบรรพชา ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุเป็นเอกลักษณ์สืบต่อไป

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น