โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

เทศบาลคลองพนพัฒนา จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพฯ ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ชมคลิป)


เทศบาลคลองพนพัฒนา จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพฯ ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ชมคลิป)


   เมื่อ  วันที่ 10 พ.ค.61 เวลา 10.00 น. นายพิศาล ศรีเทพ นายอำเภอคลองท่อม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  พร้อมด้วย นายกมลวิศิษฎ์  ผลเงาะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา  พ.ต.อ.วิชย์สัณห์ บุญณรงค์ ผกก.สภ.ทรายขาว นายอนันต์ ลู่เกียง สาธารณสุขอำเภอคลองท่อม
     

   พร้อมด้วย ข้าราชการท้อมถิ่นและผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 900 คน เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและบทบาทภาคประชาสัมคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

    ซึ่งดำเนินการจัดงานโดยนายณพรวิศิษย์ ผลเงาะ นายกเทศมนตรีตำบลคลองพนพัฒนา และคณะกรรมการฯ ณ อาคารศูนย์กีฬาในร่มเทศบาลตำบลคลองพน ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ เพื่อส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

     ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของชาติ เพราะเป็นผู้ที่สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ทั้งยังเป็นผู้นำและเป็นผู้ทำประโยชน์แก่สังคม หากผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และสุขภาพจิตดี ก็จะเป็นมิ่งขวัญของครอบครัวและเป็นผู้ถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมให้ลูกหลานและเยาวชนได้เป็นอย่างดี การมีชมรมผู้สูงอายุจึงเป็นอรกส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุได้ จาการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ

       ประกอบกับความเจริญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สูงขึ้น ส่งผลให้ผู้สุงอายุส่วนใหญ่ปรับตัวไม่ทันต่อสถานการณ์ต่างๆ ก่อให้กเกิดภาวะด้านจิตใจ เกิดความเครียด ขาดการพักผ่อนหย่อนใจ ส่งผลกระทบให้การดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไป ขาดความสนใจในการออกกำลังกายทีถูกต้องเหมาะสม และการบริโภคอาหารที่พอเหมาะพอควร

      เพื่อให้มีภาวะโภชนาการทีดี ลดการเจ็บป่วยของโรคต่างๆ ความพิการซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ จากสาเหตุของโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดในสมองอุดตันเป็นต้น ดั้งน้ัน เพื่อให้การดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่อย่างทั่วถึง จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้อง และเกิดความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่อง

ขอบคุณข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น