โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2561

กู้ภัยจังหวัดพัทลุง จัดอบรมพัฒนาความรู้ในการใช้อุปกรณ์และช่วยเหลือผู้ประสพเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ลดความเสียงในการสูญเสียชีวิตให้กับประชาชนขณะประสบอุบัติเหตุและภัยต่าง


กู้ภัยจังหวัดพัทลุง จัดอบรมพัฒนาความรู้ในการใช้อุปกรณ์และช่วยเหลือผู้ประสพเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ลดความเสียงในการสูญเสียชีวิตให้กับประชาชนขณะประสบอุบัติเหตุและภัยต่าง


เมื่อ วันที่ 8  เมษายน  2561   ที่หอประชุมมูลนิธิกู้ภัยพัทลุงการกุศล นายกู้เกียรติ  วงค์กระพันธุ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเปิดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครกู้ภัยพัทลุง ทั้งอาสาเดิมและอาสาใหม่ จำนวน 120 คน  ครอบคลุม ทั้ง 11 อำเภอของจังหวัดพัทลุง


นายชลิต  กัมพลาวดี  รองประธานพัทลุงการกุศลมูลนิธิ กล่าวว่า การจัดอบรมดังกล่าวใช้เวลา 1 วันเต็ม  เน้นการให้ความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ประกอบด้วยความรู้ด้านระบบการสื่อสารและงานจราจร การดับเพลิง เทคนิคการจับสัตว์เลื่อยคลาน การช่วยฟื้นคืนชีพขึ้นพื้นฐาน  เน้นการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุส่ง รพ อย่างถูกต้อง  ตลอดถึงการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ตัดถ่าง ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนอกเหนือจากการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยแล้วยังเป็นการตรวจความพร้อมของรถ และอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเฉพาะผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนและตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง  ๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้  ซึ่งมีวันหยุดยาว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียชีวิตโดยเฉพาะการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเพราะการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างถูกวิธี  จะทำให้อัตราเสี่ยงของการเสียชีวิตน้อยลงด้วย


 นายชลิต  ฯ ยังกล่าวด้วยว่าการฝึกอบรม อาสาสมัครทุกคนจะต้องมีการผ่านการทดสอบประเมินผลทั้งก่อนและหลังการฝึกอบรม เพื่อให้อาสาสมัครทุกคนมีคุณภาพและความพร้อมกับการปฏิบัติงาน เพื่อประโยนช์สูงสุดของผู้ประสบภัย


ขณะที่นายกู้เกียรติ  ฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ประธานในพิธี กล่าวว่า ที่ผ่านมาการดำเนินการของหน่วยกู้ภัยเป็นไปอย่างมีคุณภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีต่อส่วนรวม  ด้วยพื้นฐานของเจ้าหน้าที่กู้ภัยและอาสาสมัครกู้ภัยทุกคนที่มีจิตใจเมตตา  เสียสละ  ทั้งยังปฏิบัติต่อผู้อื่น โดยเฉพาะผู้ประสบภัยอย่างให้เกียรติ ให้ความเคารพ และให้ความเสมอภาค   จึงทำให้หน่วยกู้ภัยพัทลุง จึงเป็นที่เชื่อถือและที่พึ่งของประชาชนและส่วนร่วมเสมอมา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น