จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561

สตูล ขับเคลื่อน Safety Thailand ฝึกซ้อมเสมือนจริงตามแผนระงับอัคคีภัย


สตูล ขับเคลื่อน Safety Thailand ฝึกซ้อมเสมือนจริงตามแผนระงับอัคคีภัยอาคารศาลากลางจังหวัด เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของข้าราชการและประชาชนที่มาติดต่อราชการ (ชมคลิป)


        เมื่อวันที  21 มี.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ในฐานะผู้สั่งการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสตูล ในการฝึกซ้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอัคคีภัย จ.สตู กล่าวว่า เนื่องจากศาลากลางจ.สตูล ซึ่งมีหน่วยงานราชการอยู่รวมกันถึง 27 หน่วยงาน

         จึงได้จัดให้มีการฝึกซ้อมฯ ดังกล่าว เพื่อเป็นการซักซ้อมแผนของส่วนราชการต่าง ๆ ตามแผนระดับหน่วยงาน และยังเป็นการขับเคลื่อน safety Thailand หรือการขับเคลื่อนอาชีวอนามัยของประเทศไทย ตามมาตรฐานของกฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ภายใต้แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ซึ่งกำหนดให้มีการซ้อมแผนปีละ 1 ครั้ง

        สำหรับการฝึกซ้อมดังกล่าว เป็นการจำลองสถานการณ์เกิดเหตุกระแสไฟฟ้าลัดวงจรจุดติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องสำนักงานจัดหางานจ.สตูล ชั้น 2 ทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้และทำการระงับเพลิงเบื้องต้น พร้อมให้เจ้าหน้าที่ออกจากพื้นที่เกิดเหตุโดยด่วน หลังจากนั้นแจ้งไปยังสำนักงานจังหวัดสตูล เพื่อจัดเจ้าหน้าที่ประเมินสถานการณ์

        ซึ่งเป็นไปตามแผนระงับอัคคีภัยในระดับหน่วยงาน และเมื่อไม่สามารถระงับได้สถานการณ์เริ่มลุกลามและขยายเป็นวงกว้าง ได้แจ้งไปยังสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูลทราบเพื่อประกาศแจ้งเตือนผ่านเสียงตามสายเพื่อเตรียมอพยพไปยังจุดรวมพล และจะต้องรายงานยอดผู้อพยพให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลทราบทันที

        หลังจากนั้นประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบจัดรถดับเพลิงระงับอัคคีภัยในจุดเกิดเหตุ แจ้งเหตุยังกู้ชีพกู้ภัยเข้าให้การช่วยเหลือตามลำดับ โดยเข้าช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยออกจากตัวอาคารจำนวน 6 คน เพื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้น ส่วนกรณีบาดเจ็บสาหัสจะทำการส่งตัวเพื่อเข้ารับการรักษาต่อในทันที

        ทั้งนี้ จะได้รวบรวมปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกซ้อมฯ เพื่อกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอัคคีภัย จ.สตูลต่อไป

         ขอบคุณนิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น