โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดงานสานพลังประชารัฐผลักดันเศรษฐกิจนราธิวาสยั่งยืน เพื่อเปิดตัวสินค้าดี ผลิตภัณฑ์เด่นที่มีศักยภาพของจังหวัด รวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าวัฒนธรรมและอาหารโบราณ อีกทั้งสร้างการรับรู้ต่อนโยบายสำคัญของรัฐบาล


ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดงานสานพลังประชารัฐผลักดันเศรษฐกิจนราธิวาสยั่งยืน เพื่อเปิดตัวสินค้าดี ผลิตภัณฑ์เด่นที่มีศักยภาพของจังหวัด รวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าวัฒนธรรมและอาหารโบราณ อีกทั้งสร้างการรับรู้ต่อนโยบายสำคัญของรัฐบาล              วันนี้ (26 ก.ย.60) นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดงานสานพลังประชารัฐผลักดันเศรษฐกิจนราธิวาสยั่งยืน ที่ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส หลังเก่า อำเภอเมืองนราธิวาส เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน เปิดตัวสินค้าดี ผลิตภัณฑ์เด่นที่มีศักยภาพของจังหวัด รวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าวัฒนธรรมและอาหารโบราณ ที่สำคัญยังเป็นการสร้างแรงดึงดูดต่อเส้นทางการท่องเที่ยวของจังหวัดและส่งเสริมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ต่อนโยบายสำคัญของรัฐบาล

            นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า จังหวัดนราธิวาสได้ขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐของรัฐบาล โดยคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด หรือ คสป. คณะทำงานขับเคลื่อนชุมชน 3 กลุ่มงาน คือ ด้านเกษตร ด้านแปรรูป (OTOP/SMEs) และด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยใช้กลไกประชารัฐในพื้นที่ เช่น ภาครัฐ ภาคประชาสังคม   
          ที่สำคัญการระดมทุนจัดตั้งบริษัทประชารัฐของจังหวัดนราธิวาส ถือได้ว่ามาจากทุกระดับ ทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง ทั้งจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า คหบดี กลุ่มสตรี ประชาชนทั่วไป เป็นต้น
พร้อมกันนี้ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ ยึดความต้องการของประชาชน และน้อมนำหลักประชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน


           สำหรับการจัดงานสานพลังประชารัฐผลักดันเศรษฐกิจนราธิวาสยั่งยืน กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2560 เวลา 12.00-21.00 น. ซึ่งมีการนำผลงานและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น สินค้า OTOP SMEs ผู้ประกอบการอาหารโบราณ มาจัดแสดงและจำหน่ายภายในงานด้วย

ขอบคุณข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น