โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560

พช.นราธิวาส ไอเดียกระชูด เปิดแอ้ป พัฒนาการตลาดขายสินค้าโอทอปผ่านแอ้ป 1 เดียวในประเทศไทย ใช้ความก้าวหน้าสมัยใหม่ เพียงกดสั่งสินค้าผ่านมือถือในมือ สินค้าจะถูกส่งถึงบ้าน คาดยอดพุ่ง หวังสร้างรายได้แก้ผู้ค้า และสร้างความสะดวกให้ผู้ซื้อ


พช.นราธิวาส ไอเดียกระชูด เปิดแอ้ป พัฒนาการตลาดขายสินค้าโอทอปผ่านแอ้ป 1 เดียวในประเทศไทย ใช้ความก้าวหน้าสมัยใหม่ เพียงกดสั่งสินค้าผ่านมือถือในมือ สินค้าจะถูกส่งถึงบ้าน คาดยอดพุ่ง หวังสร้างรายได้แก้ผู้ค้า และสร้างความสะดวกให้ผู้ซื้อ

 เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 26 ก.ย.60 ณ ห้องประชุมธารแก้ง ห้องอาหารริมน้ำ อ.เมือง จ.นราธิวาส นาย อิรยศ เอนก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.นราธิวาส เปิดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน กรณีเปิดแอ้ปพลิเคชั่น Nara Otop เพื่อการเข้าใช้งานการจัดระบบสั่งสินค้า Otop ในพื้นที่ จ.นราธิวาส ให้ง่ายมากขึ้นโดยไม่ต้องออกไปหายังศูนย์สินค้าต่างๆที่กระจายอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาส อีกทั้งยังรวบสินค้า Otop ทุกชนิดมารวมกันในแอ้ปเพื่อสะดวกในการจ้นหาสินค้าที่ต้องหาร รวมถีงในแอ้ปยังบอกถึงที่ตั้งและแผ่นที่เส้นทางการเดินทางอย่างละเอียดเพื่อไปสู่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการอีกด้วย โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  ผู้ประกอบการสินค้า Otop และผู้ในใจเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวจำนวน 50 คน



 จากการที่รัฐบาลมีนโยบายสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของเศรษฐกิจภายในประเทศเพื่อยกระดับอาชีพและรายได้ คุณภาพชีวิตของประชาชน เน้นการพัฒนาในมิติเชิงพื้นที่ สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ส่งผลให้ความสมบูรณ์แข็งแรงในภูมิภาพ กลุ่มจังหวัดและชุมชนในพื้นที่ อันเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลในการปรับเปลี่ยน ปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิขเฉพาะ ด้วยการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนจากภาพเอกชน เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

 ด้านนาย อิรยศ เอนก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า ในวันนี้ทางจังหวัดนราธิวาส ได้มีนโยบายการสนับสนุนการขับเคลื่อนสามเหลียมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามนโยบายรัฐบาล ได้มอบหมายให้จังหวัดนราธิวาส ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว โดย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มี ยะลา ปัตตานี และ นราธิวาส โดยจังหวัดนราธิวาสมีเป้าหมายอยู่ที่ อ.สุไหงโก-ลก จึงขอสนับสนุนงบประมาณยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนจัดทำแอ้ปพลิกเคชั่นเส้นทาง Otop สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้สินค้า Otop ของ จ.นราธิวาส ได้มีช่องทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดจำหน่ายและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของผู้บริโภค และผู้บริโภคเองก็สามารถเข้าถึงผู้ผลิต ผู้ประกอบการได้อย่างง่ายดาย โดยเฉพอย่างยิ่งในโลกยุคปัจจุบันนี้เราใช้โทรศัพท์มือถือในการดำรงชีวิตในประจำวันในการอำนวยความสะดวกและใช้แอ้ปพลีเคชั่นผ่านระบบมือถือที่เป็นสมาร์ทโฟน และแอ้ปพลีเคชั่นตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งระบบ IOf และระบบแอนดรอย สามารถดาว์นโหลดทางแอ้ปสโตว์มาติดตั้งและสามารถใช้งานได้เลย

 โดยจะแอ้ปตัวนี้มีประโยชนตรงที่สามารถบอกได้ว่าสินค้า Otop ของจังหวัดนราธิวาส นั้น อยู่ที่ใดบ้าง มีกี่ประเภท ราคาเท่าไหร่ รวมถึงวิธีการชำระเงิน การส่งสินค้า และการชำระเงินนั้นเน้นความสะดวกสบายด้วยวิธีผ่านธนาคาร อีแบ้งค์กิ้ง การเก็บเงินปลายทางหรือด้วยการโอนเงินรวมถึงการใช้บัตรเครดิส เป็นต้น เป็นการตอบสนองรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยแอ้ปพลีเคชั่นจะมีศูนย์ Otop ของจังหวัดนราธิวาส เป็นตัวแทนในการดูแลระบบมาตรฐานในการรับประกันความมั่นใจของผู้บริโภคว่าในเรื่องระยะเวลาในการส่งของ มาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยประสานไปยังเครือข่าย Otop ของจังหวัดนราธิวาส ร่วมกันขับเคลื่อนแอ้ปฯตัวนี้สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มยอดจำหน่ายสินค้า


 ซึ่งในวันนี้เป็นการเปิดตัวเป็นครั้งแรกของจังหวัดนราธิวาส ที่มีแอ้ปฯตัวนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแอ้ปพลิเคชั่นในการจำหน่ายสินค้า Otop นั้น ในขณะนี้เชื่อว่าทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ ยังไม่มีแอ้ปฯที่เกี่ยวกับการเข้าถึงผู้ผลิตผู้ประกอบการด้านสินค้า  Otop ได้อย่างจริงจังเหมือนแอ้ปฯตัวนี้และเชื่อมั่นว่าเป็นแอ้ปฯครั้งแรกในประเทศไทย ที่จะสามารถสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจให้กับจังหวัดนราธิวาส ตามนโยบายสามเหลียมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และบรรลุผลเป็นรูปอธรรม.

ขอบคุณข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น