โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560

กระบี่-ประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดกระบี่(อจร.จังหวัดกระบี่) และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกระบี่(ศปถ.จังหวัดกระบี่)

กระบี่-ประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดกระบี่(อจร.จังหวัดกระบี่) และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกระบี่(ศปถ.จังหวัดกระบี่)


         เมื่อวันที่  12 กันยายน 2560 จัดประชุมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัดกระบี่ เพื่อดำเนินการจัดการการควบคุมความเร็วในชุมชนและการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ โดยมีนายสมโภชน์ โชติชูช่วงปลัดจังหวัดกระบี่เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายสมชายหาญภักดีปฏิมาหัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่ คณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดกระบี่(อจร.จังหวัดกระบี่) คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกระบี่(ศปถ.จังหวัดกระบี่)และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

      นายสมโภชน์  โชติชูช่วงปลัดจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า นอกจากความเร็วในการใช้ยานพาหนะ แล้วยังรวมถึงการใช้ยานพาหนะที่ไม่เคารพกฎจราจร ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุและความไม่ปลอดภัยบนท้องถนน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องหาแนวทางแก้ไขและจัดพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงภัย ให้มีการเข้มงวดกวดขันให้มากยิ่งขึ้น

      ในการนี้ได้มีการเสนอเส้นทางเพื่อใช้ในการกำหนดความเร็ว โดยแขวงทางหลวงจังหวัดกระบี่เสนอ 2 เส้นทางคือถนนสาย 4 บริเวณโค้งปลาลังถึงอำเภอคลองท่อมและถนนสาย 4030 เส้นแยกคลองจิหลาดผ่านบ้านเขากลมจนถึงแยกในสระ ซึ่งในจุดนี้ได้เน้นย้ำบริเวณ ถ้ำช้างสี เนื่องจากเป็นจุดที่มีความเสี่ยง เป็นเส้นทางโค้งและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และมีมติเห็นชอบให้มีการจำกัดความเร็วในถนน 2 เส้นทางนี้ โดยเป็นการจำกัดความเร็วให้น้อยกว่า ที่กฎหมายกำหนด ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นั้นได้เสนอเส้นทางเหนือคลอง-แหลมกวด ช่วงโค้ง กิโลเมตรที่ 6 + 500 - 7 + 000 เป็นระยะทาง 500 เมตรซึ่งเป็นทางโค้งบนถนน 2 เลน เป็นจุดที่มีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

       โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบเส้นทางสาย 4 ตั้งแต่โค้งปลาลัง-อ.คลองท่อม โดยแยกจำกัดความเร็วดังนี้
1. บริเวณโค้งปลาลังถึงแขวงทางหลวงที่ 17 2. หน้าโรงเรียนบ้านไสโป๊ะ-โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง
3. บ้านควนเมือง-หน้าวัดบางยิง  4.หน้าโรงเรียนกาญจนา-อำเภอคลองท่อม//////
1.รถบรรทุกที่มีน้ำหนักรวมทั้งน้ำหนักบรรทุกเกิน 1200 กิโลกรัม โดยในการจราจร 4 ช่องทาง ไม่เกิน 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และ 2 ช่องทางไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
2.รถลากจูงเกิน1200 กิโลกรัม ไม่เกิน 45 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
นอกเหนือจาก 2ข้อที่กล่าวมา 6ช่อง ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
4ช่อง ไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
2ช่อง ไม่เกิน 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

       และเส้นทางสาย 4030 แยกคลองจิหลาด - แยกบ้านในสระ โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน
มติเห็นชอบดังกล่าวจะมีการประกาศให้แก่ประชาชนได้ทราบต่อไป ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวก็เพื่อสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นบนท้องถนนและเป็นการลดอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตที่เกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่ให้ลดน้อยลง

ขอบคุณข้อมูลภาพ/ข่าว/กระบี่

ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น