โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสตูลบูรณาการความร่วมมือ ปฏิบัติการสุ่มตรวจการค้ามนุษย์ในกิจการประมงทะเลในพื้นที่อำเภอละงู(ชมคลิป)


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสตูลบูรณาการความร่วมมือ ปฏิบัติการสุ่มตรวจการค้ามนุษย์ในกิจการประมงทะเลในพื้นที่อำเภอละงู(ชมคลิป)

    วันที่12ก.ย. 2560ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล โดยนายสะนิ เหมหีม แรงงานจังหวัดสตูล ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจแรงงานแบบบูรณาการการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสตูล ประจำปี 2560 ในกิจการเกี่ยวเนื่องประมงทะเล (แพปลา) ตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน และนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด         เพื่อคุ้มครองแรงงานให้ได้รับสิทธิตามกฎหมาย สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก และแรงงานบังคับ
โดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแพปลาในพื้นที่อำเภอละงู จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ หจก.เกียรติเจริญชัยการประมง ต.กำแพง อ.ละงู และบริษัท ก.ณรงค์ชัย จำกัด ต.ปากน้ำ อ.ละงู ผลจากการตรวจสอบแพปลาดังกล่าว ไม่พบการค้ามนุษย์ด้านแรงงานหรือการกระทำผิดกฎหมายแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำชี้แจงในเรื่องของกฎหมายอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อนายจ้างและลูกจ้าง         ด้านนายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ หจก.เกียรติเจริญชัยการประมง กล่าวว่า ปัจจุบันมีกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวออกมาหลายฉบับ สถานประกอบการของตนจึงต้องมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบด้านกฎหมายโดยตรง เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้ถูกต้อง 100 เปอร์เซ็นต์ พร้อมทั้งมีหลักการบริหารงานที่แตกต่างจากที่อื่น อาทิ การจัดแข่งขันกีฬาระหว่างคนไทยและแรงงานต่างด้าวโดยไม่แบ่งเชื้อชาติ ให้ความสำคัญกับการประกอบศาสนกิจของลูกจ้าง 

       และมีสวัสดิการเพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าจ้างปกติ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจทำให้ลูกจ้าง ประกอบกับภาคส่วนราชการที่คอยให้คำแนะนำต่างๆ ให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้ลูกจ้างรู้สึกปลอดภัย และเชื่อมั่นที่จะอยู่ทำงานกับสถานประกอบการของตนเอง

ขอบคุณ นิตยา แสงมณี // สตูล

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น