โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560

สตูล กอ.รมน. บูรณาการความร่วมมือ กศน.เกตรี ตามรอยในหลวง รัชกาลที่ 9 ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างแกนนำขยายผลสู่ศูนย์เรียนรู้ในชุมชนอย่างยั่งยืน”(ชมคลิป)


สตูล กอ.รมน. บูรณาการความร่วมมือ กศน.เกตรี ตามรอยในหลวง รัชกาลที่ 9 ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างแกนนำขยายผลสู่ศูนย์เรียนรู้ในชุมชนอย่างยั่งยืน”(ชมคลิป)

          วันที่12ก.ย.2560ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพ.อ.อาทิตย์ อรุณโชติ รอง ผอ.รมน.จว.สตูล เป็นประธานเปิดโครงการขยายผลหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติบ้านวังพะเนียด หมู่ที่ ๕ ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล (ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี)

         โดยมีนายอุดร สิทธิพาที ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จ.สตูล พร้อมนายกิตติ แก้วสลำ ประธานศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติบ้านวังพะเนียด คุณครู นักเรียน ปราชญ์ชาวบ้าน และประชาชน เข้าร่วมอบรมกว่า 50 คน
          ซึ่งเป็นนโยบายของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) บูรณาการความร่วมมือกับ กศน.ต.เกตรี ที่ต้องการสนับสนุนโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ให้นักศึกษา กศน. และประชาชน ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงจากปราชญ์ชาวบ้านและทีมงาน รวมถึงได้รับความรู้จากนักวิชาการ เพื่อสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้

          ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในการเลือกทำกิจกรรมที่เหมาะสมตามสภาพสังคมของแต่ละพื้นที่โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ การเพาะเห็นนางฟ้า การปลูกผัก การเลี้ยงปลา ตลอดจนสามารถใช้หลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปขยายผลต่อชุมชน สร้างคนรุ่นใหม่ให้ทำหน้าที่สืบทอดการขับเคลื่อนขยายผลฯ ในพื้นที่ โดยการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่น สร้างชุมชนให้เข้มแข็งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ขอบคุณนิตยา แสงมณี // สตูล

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น