โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560

นครศรีธรรมราช จากกรณีประชาชนโดยรอบวัดมหาธาตุคัดค้านที่ให้วัดเป็นมรดกโลกและคันค้านการเดินรถวันเวย์หน้าวัดนั้น

  นครศรีธรรมราช  จากกรณีประชาชนโดยรอบวัดมหาธาตุคัดค้านที่ให้วัดเป็นมรดกโลกและคันค้านการเดินรถวันเวย์หน้าวัดนั้น

      เมื่อวันที่ 1 ก.ย.60 เวลา 1030 พล.ต.อาคม พงศ์พรหม ผบ.มทบ.41/ผบ.ควบคุม มทบ.41 จัดให้มีการประชุมเรื่องวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็น มรดกโลกของคนไทย และการใช้เส้นทางเดินรถทางเดียว ( ONE WAY ) มี หน.ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนประชาชนที่เดือดร้อน เข้าร่วมประชุม    


   ซึ่งในที่ประชุมทุกคนเห็นด้วยในเรื่องวัดพระบรมธาตุเจดีย์เป็นมรดกโลกของคนไทย ส่วนการจัดถนนรถทางเดียว ( ONE WAY ) หน้าวัดพระมหาธาตุ ฯ ขอให้ยกเลิกตั้งแต่วันที่ 8 ก.ย.60 เป็นต้นไป ซึ่งในที่ประชุมได้มีความพึ่งพอใจกันทุกฝ่าย และจะเอาป้ายคัดค้านออกให้หมด ณ ห้องประชุมเสนาณรงค์ บก.ควบคุม มทบ.41 ค่ายวชิราวุธ ต.ปากพูน อ.เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

   ขอบคุณ ไชยยงค์  มณีรุ่งสกุล

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น