โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560

นราธิวาส มีผู้สมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ แล้ว จำนวน 7,495 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 5 ก.ย.60) ขณะที่บรรยากาศในพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอ ยังมีประชาชนทยอยเดินทางมาสมัครอย่างต่อเนื่อง และอำเภอบาเจาะ มีผู้สมัครสูงสุดเป็นอันดับที่ 1


นราธิวาส มีผู้สมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ แล้ว จำนวน 7,495 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 5 ก.ย.60) ขณะที่บรรยากาศในพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอ ยังมีประชาชนทยอยเดินทางมาสมัครอย่างต่อเนื่อง และอำเภอบาเจาะ มีผู้สมัครสูงสุดเป็นอันดับที่ 1

          เมื่อวันที่ 6 ก.ย.60 นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า ภาพรวมการเปิดลงรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ทั้ง 13 อำเภอ มีข้าราชการและประชาชน เดินทางมาสมัครอย่างต่อเนื่อง ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน มีผู้สมัครรวมทั้ง 8 ประเภทงาน

          งานดอกไม้จันทน์ งานประชาสัมพันธ์ งานโยธา งานขนส่งเพื่อคามปลอดภัยของประชาชน งานบริการประชาชน งานแพทย์ งานรักษาความปลอดภัย และงานจราจร จำนวน  7,495 คน  ส่วนใหญ่เลือกประเภทงานบริการประชาชน งานรักษาคามปลอดภัย และงานและงานดอกไม้จันทน์ ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังคงเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอทั้ง 3 อำเภอ โดยให้นำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำการสมัครด้วย          ด้านว่าที่ร้อยตรี จิรัสย์  ศิริวัลลภ นายอำเภอบาเจาะ กล่าวว่า ประชาชนในพื้นที่อำเภอบาเจาะให้ความสนใจสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเมื่อปี 2502 พระองค์ได้เสด็จพระราชเนินมาปฏิบัติพระราชกรณีในพื้นที่อำเภอบาเจาะ เป็นอำเภอแรกของจังหวัดนราธิวาส 

         และเป็นจุดเริ่มต้นของการพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ รวม 383 โครงการ ยังความปลาบปลื้มใจแก่ประชาชนชาวอำเภอบาเจาะ ต่างน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และตั้งใจบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล ทั้งนี้อำเภอบาเจาะมีผู้สมัครเป็นจิตอาสา ข้อมูลวันที่ 1-5 กันยายน มีจำนวน 1,021 คน ซึ่งถือเป็นอำเภอที่มีผู้สมัครสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 จาก 13 อำเภอ

ขอบคุณข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น