โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560

แม่ทัพภาคที่ 4 เข้ารับพระราชทานผ้ากฐินพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมเงินพระราชทานเพื่อนำไปทอดถวายแก่วัดในจังหวัดชายแดนภาค พร้อม รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่.

แม่ทัพภาคที่ 4 เข้ารับพระราชทานผ้ากฐินพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  พร้อมเงินพระราชทานเพื่อนำไปทอดถวายแก่วัดในจังหวัดชายแดนภาค พร้อม รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่.                                                                                 

      เมื่อวันที่ 12 ก.ย.60 เวลา 10.00 น พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค.4 ได้นำคณะติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กอ.รมน.ภาค.4 สน. เข้ารายงานความคืบหน้าการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราขดำริในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ราชเลขานุการในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาบที่ 9 เป็นประธานการประชุมฯ

       โดยในที่ประขุม ท่านแม่ทัพภาคที่ 4 และ คณะ ได้ชี้แจงความคืบหน้าผลการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยเฉพาะการพัฒนาศูนย์ครูใต้ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว, เพื่อเป็นการต่อยอดและใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ยังได้หารือเรื่องการดูแลที่ดินมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อที่จะนำไปดำเนินการต่อไป          โอกาสเดียวกันนี้  พลโทปิยวัฒน์. นาควานิช. แม่ทัพภาคที่ 4/ผอ.รมน.ภาค 4 ได้เข้ารับพระราชทานผ้าไตรเอก 4 ไตร ซึ่งเป็นผ้ากฐินพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาล พร้อมเงินพระราชทาน เพื่อนำไปทอดถวายให้กับวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

ขอบคุณ ศิริพร จงศิริ

ผู้อำนวยการใหญ่รายการคืนคุณให้แผ่นดิน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น