โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560

พิธีลงนามหนังสือสัญญาขอใช้สิทธิ์จัดงานโครงการพิธีประทานโล่รางวัลเกียรติยศหลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแห่งมหาราชทองคำ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560

พิธีลงนามหนังสือสัญญาขอใช้สิทธิ์จัดงานโครงการพิธีประทานโล่รางวัลเกียรติยศหลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแห่งมหาราชทองคำ  ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560  

     เมื่อวันที่   5 กันยายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 207 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ได้จัดพิธีลงนามหนังสือสัญญาขอใช้สิทธิ์จัดงานโครงการพิธีประทานโล่รางวัลเกียรติยศหลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแห่งมหาราชทองคำ ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 4) ซึ่งจะมีพิธีประทานโล่รางวัลฯ ขึ้นในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์วัฒนธรรมพุทธวิชชาลัย เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
     เป็นพิธีลงนามระหว่างสมาคมสถาบันคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภค (สสคบ.) โดย นายประหยัด เสนวิรัช นายกสมาคม สสคบ. และ สหพันธ์กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย (สกท.) โดย ว่าที่ พันตรี กิติเฉลิม โครงกาพย์ เลขานุการโครงการและเลขาธิการ สกท. กับ บริษัท เอสเอฟเพส์ จำกัด โดย นายชาญณรงค์ โพธิ์งาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

    เพื่อลงนามในหนังสือสัญญาฯ และเป็นประธานดำเนินการจัดงานครั้งนี้ โดยมี นายประชา มุ่งรักษ์ชน นายกสมาคมสมัชชามวลชนเพื่อความมั่นคง (สมค.กอ.รมน.), นายอัคราดร ปัญญาเพ็ญ ประธาน สกท., และนายธนาดิษฐ์ บุญรักษา อุปนายก สสคบ., สื่อมวลชนและผู้บริหารทั้งสามฝ่าย ร่วมเป็นสักขีพยาน

ขอบคุณ ศิริพร จงศิริ

นวยการใหญ่รายการคืนคุณให้แผ่นดิน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น