โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560

ยะลาพ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว ผบ.ร.152/หน.คณะทำงานฯ ที่ 1 ร่วมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 25 "ผ้า กับ วิถีชีวิตถิ่นแดนใต้ เพื่อสื่อการอยู่ร่วมกันอย่างพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ และส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงศิลปะวัฒนธรรม

  ยะลาพ.อ.สุรเทพ  หนูแก้ว ผบ.ร.152/หน.คณะทำงานฯ ที่ ร่วมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 25 "ผ้า กับ วิถีชีวิตถิ่นแดนใต้ เพื่อสื่อการอยู่ร่วมกันอย่างพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ และส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงศิลปะวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 6 ก.ย.2560 เวลา 18.00  น. พ.อ.สุรเทพ  หนูแก้ว ผบ.ร.152/หน.คณะทำงานฯ ที่ 1 จ.ยะลา ร่วมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 25 "ผ้า กับ วิถีชีวิตถิ่นแดนใต้ เพื่อสื่อการอยู่ร่วมกันอย่างพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ และส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงศิลปะวัฒนธรรม ณ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยานิวัฒนา มอ.วิทยาเขตปัตตานี


ขอบคุณ ศิริพร จงศิริ


ผู้อำนวยการใหญ่รายการคืนคุณให้แผ่นดิน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น