โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2560

นราธิวาส ปลัดสำนักนายกฯลงพื้นที่นราธิวาส แก้ปัญหาการก่อสร้างปรับภูมิทัศน์มัสยิด 300 ปี ที่ อ.บาเจาะ หลังประสบปัญหานานกว่า 8 ปี พร้อมสั่งกำชับให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบและให้ทางราชการสร้างความเข้าใจต่อประชาชนให้ทราบทุกขั้นตอนในการดำเนินการ


นราธิวาส ปลัดสำนักนายกฯลงพื้นที่นราธิวาส แก้ปัญหาการก่อสร้างปรับภูมิทัศน์มัสยิด 300 ปี ที่ อ.บาเจาะ หลังประสบปัญหานานกว่า 8 ปี พร้อมสั่งกำชับให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบและให้ทางราชการสร้างความเข้าใจต่อประชาชนให้ทราบทุกขั้นตอนในการดำเนินการ


                เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 3 ก.ย.2560 ณ มัสยิดวาดิลฮูเซ็น (มัสยิด 300 ปี) ตั้งอยู่ที่บ้านจะโละมาเนาะ ม.1 ต.ลูโบ๊ะสาวอ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส นายจีรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและแก้ปัญหาการก่อสร้างปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณมัยสิดวาดิลฮูเซ้น หรือมัสยิด 300 ปี ที่เกิดปัญหาเรื้อรังไม่สามารถสร้างได้สำเร็จมานานกว่า 8 ปี ด้วยงบประมาณ 149 ล้านบาท ที่ทาง ศอ.บต.ได้ดำเนินการว่าจ้างบริษัทก่อสร้างที่ล้มละลาย และคณะกรรมมัสยิดที่มีบุคคลในชุมเป็นคณะกรรมการได้ลาออกทั้งคณะ พร้อมทั้งเกิดปัญหาหลายอย่างที่ทำให้คณะกรรมมัสยิดและชุมชนไม่สามารถรับได้จนทำให้การก่อสร้างต้องหยุดชงักไป เนื่องจากการพูดคุยเจรจาไม่เป็นไปตามคณะกรรมการได้เสนอไว้ตั้งแต่ต้น


                โดยคณะปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้เรียกบริษัทผู้ก่อสร้าง ผู้ออกแบบการก่อสร้าง และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาร่วมปรึกษาหารือหาทางออก พร้อมตรวจจุดสถานที่ที่จะก่อสร้าง โดยมีนายธรรมรง คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ว่าทีร้อยตรี จิรัสสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอบาเจาะ นายรอมลี ตะโละดิง อีหม่ามประจำมัสยิดวาดิลฮูเศ็น ประธานชมรมอีหม่าม อ.บาเจาะ นายก.อบต.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนให้การต้อนรับ

                นายจัรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมตรี เปิดเผยถึงผลการตรวจเยี่ยมโครงการปรับภูมิทัศน์มัสยิดวาดิลฮูเซ็น หรือมัสยิด 300 ปี ว่า การเดินทางพร้อมคณะมาที่มัสยิด 300 ปี ในครั้งนี้เป็นไปตามที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายให้มาตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าที่ได้รับงบประมาณแล้ว มีผู้รับเหมา มีผู้รับจ้างในการก่อสร้างแล้วนั้นทำไมยังสร้างไม่แล้วเสร็จและยังเป็นที่ครหาของพี่น้องประชาชนว่าทางราชการจะเริ้มต้นการก่อสร้างเมื่อไหร่ 

               และวันนี้จึงได้เดินทางมาพบกับผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดจึงทำให้ทราบว่าขั้นตอนต่อไปนี้ราชการจะต้องประชุมหารือกับพี่น้องประชาชนพร้อมนำเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบว่า 1. ได้รับงบประมาณมาแล้วนั้น ขั้นตอนการดำเนินการตามโครงการมันประกอบด้วยอะไรบ้าง  2.ผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินการในการมีส่วนร่วมในการกำกับติดตามการดำเนินการตามโครงการที่เป็นนโยบายที่ทางราชการที่จะให้พี่น้องประชาชน ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่เข้ามามีส่วนร่วมในการกำกับติดตามตรวจสอบให้เป็นการดำเนินการตามรูปแบบของโครงการ

               และผู้มีส่วนร่วมภาคประชาชนที่จะต้องย้ายสถานที่ไปอาศัยอยู่ที่ใหม่นั้น ต้องทำความเข้าใจว่าสถานที่ใหม่นั้นอยู่ตรงไหน ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อไหร่ ซึ่งจะต้องทำความเข้าใจกับประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดำเนินการตามโครงการที่มีระยะเวลานานนั้น ต้องแจ้งให้ทราบว่าช่วงไหนจะดำเนินอะไรอย่างไร โดยการมาตรวจสอบในครั้งนี้ทางผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ที่เกี่ยวข้องยินดีที่จะให้ความร่วมมือ ต่อไปนี้เป็นเรื่องของทางราชการที่จะต้องไปกำกับติดตามให้ส่วนราชการดำเนินการตามความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ซึ่งทุกปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นต้องทำความเข้าใจต่อประชาชนตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เน้นหนักให้ทางราชการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการให้ประชาชนได้ทราบข้อเท็จจริง เมื่อทราบแล้วก็จะคลายคำวิตกกังวน


                ตอบข้อซักถามสื่อมวลชนกรณีระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 8 ที่ประสบปัญหาในการก่อสร้างนั้น นาย จิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งคือเกิดจากผู้รับจ้างและผู้ร่วมค้าทั้ง 2 บริษัท เกิดปัญหาส่วนตัวที่เป็นบุคคลล้มละลายไป 1 บริษัท การแก้ไขสัญญา ซึ่งทาง ศอ.บต.ได้หารือไปยังกรมบัญชีกลาง พร้อมให้ ศอ.บต.มาดูในเรื่องของสัญญาว่าจ้าง พร้อมทำความเข้าใจกับลูกจ้าง โดยให้ทางบริษัทที่ไม่ล้มละลายได้ดำเนินการต่อได้ไหม โดยการมาพบผู้รับจ้างในวันนี้ทางบริษัทที่ไม่ได้ล้มละลายเองก็พร้อมที่จะดำเนินการต่อ ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องไปทำการแก้ไขสัญญา แก้ไขระยะเวลาที่จะดำเนินการ และสร้างความเข้าใจต่อพี่น้องประชาชน ลงรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งวันนี้เห็นได้ว่า ยังสามารถที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากอดีตได้ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ


                ด้านนายรอมลี ตะโละดิง อีหม่ามประจำมัสยิดวาดิลฮูเซ็น หรือมัสยิด 300 ปี กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ทางปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่รับทราบและปัญหาการก่อสร้างปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณมัสยิดที่เรื่องคาชะงักมานานกว่า 8 ได้ลงตัว ทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่รู้สึกถึงความจริงใจในการแก้ปัญหา และทางผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เนื่องจากมัสยิด 300 ปี ที่สถานที่สำคัญ เป็นหน้าตาของบ้านเมืองที่มักจะมีผู้คนสำคัญจากต่างประเทศมาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้อยู่เป็นประจำ อีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนราธิวาส จึงขอขอบคุณคณะทุกท่านที่ลงมาแก้ปัญหาในครั้งนี้ด้วยความจริงใจและดีใจอย่างสุดสุดซึ้งที่จะสามารถดำเนินการสร้างต่อจนสำเร็จในที่สุด.

ขอบคุณ ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

  

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น