โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ยะลา ส่งกำลังอาสาสมัครที่ผ่านการสอบคัดเลือกไป ฝึกที่ค่ายธนะรัชน์ จ.ประจวบคีรีขัน เพื่อลงปฏิบัติหน้าที่ประจำ ชคต รักษาความปลอดภัยให้กับประชาชน แก้ปัญหาความไม่สงบ


ยะลา ส่งกำลังอาสาสมัครที่ผ่านการสอบคัดเลือกไป ฝึกที่ค่ายธนะรัชน์ จ.ประจวบคีรีขัน เพื่อลงปฏิบัติหน้าที่ประจำ ชคต รักษาความปลอดภัยให้กับประชาชน แก้ปัญหาความไม่สงบ

    
            เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 น.ที่บริเวณสนามช้างเผือก เทศบาลนครยะลา ได้มีบรรดาญาติเดินทางมาส่งบุตรหลานที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดยะลา กันอย่างคึกคัก โดยมีรถบัสจำนวน 11 คัน นำส่ง โดยเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก และก่อนที่จะเดินทางขึ้นรถ ได้มีเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขจังหวัดยะลา มาตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดทุกคน หากพบสารเสพติดจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกในครั้งนี้ด้วย

                นายวันสุกรี แวมามะ ป้องกันจังหวัดยะลา เปิดเผยว่าด้วยจังหวัดยะลาได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดกองบังคับการกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลา ประจำปี 2560 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำชุดคุ้มครองตำบล จำนวน 396 อัตรา ประกอบด้วย อ.เมือง จำนวน 108 อัตรา อ.เบตง จำนวน 72 อัตรา อ.รามัน จำนวน 72 อัตรา อ.บันนังสตา จำนวน 72 อัตรา อ.ยะหา จำนวน 36 อัตรา อ.กรงปินัง จำนวน 36 อัตรา และได้ดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 -5 สิงหาคม ทีผ่านมา

                  ปรากฏว่ามีผู้สัมัคร จำนวน 1.519 คน และมีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร จำนวน 1.548 คน และดำเนินการทดสอบสมรรถภาพทางรางกาย จำนวน 681 คน ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 12-13 สิงหาคม 60 มีผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ จำนวน 668 คน


                นายวันสุกรี ยังเผยต่อว่า จ.ยะลา ได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอากาสารักษาดินแดน สังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลา  จำนวน 396 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำชุดคุ้มครองตำบล จำนวน 11 ชคต.ใน 6 อำเภอ และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก(สำรอง)ไว้จำนวน ชคต. ละ 5 คน รวม 55 คน กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย

                 ได้กำหนดแผนการบรรจุสั่งใช้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2560 โดยให้การรับเข้าฝึกอบรม”หลักสูตรจัดตั้งและทดแทนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน”รุ่นที่  ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม -29 กันยายน 60 ที่ โรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง  หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขัน ส่วนกรณีที่มีความกังวลกันว่าอาจจะมีฝ่ายตรงข้ามแทรกซึมเข้ามานั้น ได้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดและมีการตรวจสอบประวัติของแต่ละคนแล้ว
ขอบคุณ  มูกะตา  หะไร /ยะลา/

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น