โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560

นราธิวาส กต.ตร.สภ.รือเสาะ “ปลื้ม” ผกก.คนใหม่ ประชุมนำเสนอปัญหาสนองความต้องการของประชาชน (ชมคลิป)

 นราธิวาส กต.ตร.สภ.รือเสาะ “ปลื้ม” ผกก.คนใหม่  ประชุมนำเสนอปัญหาสนองความต้องการของประชาชน (ชมคลิป)

 ภาพข่าว/ประพันธ์ ฤทธิวงศ์


     เมื่อวันที 21 สิงหาคม  2560เวลา 14.00 น ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสถานีตำรวจภูธรรือเสาะ นายเจริญลาภ นราสัตยวงศ์ ประธาน กต.ตร.สภ.รือเสาะ ทำหน้าที่ประธาน ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรรือเสาะ  ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2560  

       เพื่อให้คำปรึกษา ขอเสนอแนะข่าวสาร ปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อหาทางแก้ไข ส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของตำรวจและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์


      โดยมีพ.ต.อ.จรัส เส็มสัน ผกก.สภ.รือเสาะและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมและให้การต้อนรับ


          ทั้งนี้ โดยนายนายเจริญลาภ นราสัตยวงศ์ ประธาน กต.ตร.สภ.รือเสาะ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรรือเสาะ ได้กล่าวต้อนรับ และร่วมแสดงความยินดีกับพ.ต.อ.จรัส เส็มสัน ผกก.สภ.รือเสาะคนใหม่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผกก.สภ.รือเสาะ นับเป็นครั้งแรกในการร่วมประชุม กต.ตร.สภ.รือเสาะ ในครั้งนี้


          สำหรับประวัติ  พ.ต.อ.จรัส  เส็มสัน  อายุ 49 ปี เป็นชาวอำเภอละงู จังหวัดสตูล การศึกษารัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (รปบ.) นักเรียนนายร้อยตำรวจ และ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต( รปม.) มอ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  นักเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.).รุ่น 44 เริ่มรับราชการครั้งแรก สภ.รามัน ยะลา ล่าสุด รองผกก.(สส.) สภ.ลำใหม่ ยะลา จนกระทั่ง วันที่ 9  มิถุนายน  2560 ได้มาดำรงตำแหน่ง ผกก.สภ.รือเสาะ0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น