โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2560

นราธิวาส กำนันผู้ใหญ่บ้าน ต.กะลุวอเหนือ รวมพลังสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ พร้อมใจร่วมทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560


นราธิวาส กำนันผู้ใหญ่บ้าน ต.กะลุวอเหนือ   รวมพลังสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ พร้อมใจร่วมทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560


            กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นำคณะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผรส.ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส รวมพลังสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากจนตามโครงการพร้อมใจรวมหลังทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ซึ่งได้รับการสนับสนุนบริจาคเงิน และ สิ่งของจากส่วนราชการต่างๆ รวมทั้งแรงกายแรงใจ ด้วยการสร้างบ้านพักอาศัยให้กับนางมารียะ ยูโซ๊ะ  อายุ 50 ปี ชาวบ้าน  บ้านพิลกุทอง ม.6 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

       ซึ่งบ้านหลังดังกล่าว สร้างด้วยงบประมาณ 200,000  บาท  พร้อมด้วยมอบสิ่งของอุปโภค บริโภคการช่วยเหลือผู้ยากไร้ เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการดำรงชีพ และต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย

      ซึ่งวันนี้ความร่วมมือเหล่านั้นได้ช่วยกันสร้างที่อยู่ให้กับ นางมารียะ ยูโซ๊ะ ที่ไม่มีที่อยู่อาศัย มีอาชีพรับจ้างทั่วไปที่มีเพียงรายได้อันน้อยนิดพอประทังชีวิตไปวันๆ เนื่องจากเป็นผู้ยากไร้ และยังต้องดูแลบุตรอีก 5 คน และสามีพิการ อาศัยบ้านเช่า มีความลำบากในหลายๆ ด้าน ที่มาขอความช่วยเหลือ

       และได้รับการ พิจารณาเห็นสนควร ซึ่งทางเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ และส่วนปกครอง โดยนายอานนท์ ลอตันหยง กำนันตำบลกะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส ร่วมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผรส. ชรบ. รวมถึงทุกส่วนราชการ และเอกชนที่มีส่วนร่วมในการจัดหา และสร้างบ้านหลังดังกล่าวได้สำเร็จในครั้งนี้ ซึ่งต่อมา นายสาโรช กาญจนพงศ์ นายอำเภอเมือง จ.นราธิวาส 

      ได้เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจแก่บรรดากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อส.อ.เมือง ตลอดจนตรวจดูความเรียบร้อยจนกระทั่งบ้านหลังดังกล่าวจนสามารถสร้างแล้วเสร็จพร้อมกำชับให้ทุกฝ่ายร่วมกันดูแลชาวบ้านอย่างใกล้ชิก อีกทั้งหากมีอะไรที่ทางการจะสามารถช่วยเหลือกันได้ก็ให้รีบแจ้งมายังทางการพร้อมจะให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

          ด้านนางมารียะ ยูโซ๊ะ อายุ 50 ปี กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากที่ทางการไม่ทอดทิ้งชาวบ้านที่ยากไร้ ซึ่งตนไม่เคยคาดคิดว่าจะมีวันนี้ได้ และเหมือนฝันจริงๆที่อยู่ๆก็ได้รับการดูแลอย่างดีจากทางการ โดยเฉพาะบ้านที่สร้างให้ตนในครั้งนี้ ตนยอมรับว่าไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งครอบครัวจะได้มีบ้านอาศัยอยู่ร่วมกับครอบครัว 


ขอบคุณข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น