โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ยะลา แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมเนื่องวันธรรมสวนะ เพื่อทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา และ อุทิศส่วนกุศลแก่กำลังพล และ ผู้เสียชีวิตจากเกตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่

ยะลา แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมเนื่องวันธรรมสวนะ เพื่อทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา และ อุทิศส่วนกุศลแก่กำลังพล และ ผู้เสียชีวิตจากเกตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 
      เมื่อเวลา 10.00 น ของวันนี้ 29 สค 60 )  ที่วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวงอำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลโทปิยวัฒน์. นาควานิช. แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อม คณะ ตลอดจน พุทธศาสนิกชน ในพื้นที่จังหวัดยะลา ร่วมกิจกรรมทำบุญเยี่ยมวัดในวันธรรมสวนะ (วันพระ) เพื่อทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา และ อุทิศส่วนกุศลแก่กำลังพล และ ผู้เสียชีวิตจากเกตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ตังหวัดชายแดนภาคใต้.                             

       สำหรับการเข้าวัดปฏิบัติธรรมเนื่องในวันธรรมสวนะ (วันพระ) ตามวัดต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนถาคใต้ ถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่ง ที่ทาง กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าได้ให้ความสำคัญ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนได้ทำบุญ สมาทานศีล (รับศีล) ฟังพระธรรมเทศนา เจริญจิตภาวนา ถวายสังฆทาน นำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ เกิดความสงบสุขแก่ตนเอง สังคม ประเทศชาติ 

      และส่งเสริมสนับสนุนให้เครือข่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมได้เข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรมตามนโยบายรัฐบาล กระตุ้นเตือนให้พุทธศาสนิกชนศรัทธายึดมั่นในหลักพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งนำไปประพฤติปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น