โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560

พ.อ.กฤติ พันธะสา ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 3 รับมอบสิ่งของอุปโภคและบริโภค กว่า 150,000 บาท จาก นางสาว สโรชา ช้างน้อย ประธานกรรมการบริษัท เฟลินน์บิวตี้ จำกัด และคณะ (ชมคลิป)

พ.อ.กฤติ พันธะสา ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 3 รับมอบสิ่งของอุปโภคและบริโภค กว่า 150,000 บาท จาก นางสาว สโรชา ช้างน้อย ประธานกรรมการบริษัท เฟลินน์บิวตี้ จำกัด และคณะ (ชมคลิป)

      พ.อ.กฤติ พันธะสา ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 3 รับมอบสิ่งของอุปโภคและบริโภค กว่า 150,000 บาท จาก นางสาว สโรชา ช้างน้อย ประธานกรรมการบริษัท เฟลินน์บิวตี้ จำกัด และคณะ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 โดยกองทัพภาคที่ 3/ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 จะรวบรวมนำส่งให้กับกองทัพบกเพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเป็นส่วนรวม ในวันที่ 10 ส.ค.60 ที่ จว.สกลนครครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น