โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ยะลา พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว ผบ.ร.152/หน.คณะทำงานฯ ที่ 1 จว.ย.ล. เป็นประธานการทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ ณ วัดบ่อหิน ต.บ้านแหร อ.ธารโต (ภาพข่าว)

ยะลา พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว ผบ.ร.152/หน.คณะทำงานฯ ที่ จว.ย.ล.  เป็นประธานการทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ ณ วัดบ่อหิน ต.บ้านแหร อ.ธารโต (ภาพข่าว)
      เมื่อวันที่  6 ส.ค.2560 เวลา 10.00.พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว ผบ.ร.152/หน.คณะทำงานฯ ที่ 1 จว.ย.ล.  เป็นประธานการทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ ณ วัดบ่อหิน ต.บ้านแหร อ.ธารโต จังหวัดยะลา. โดยร่วมกับ ร.152 พัน.1,  สมาชิก อรบ., เครือข่ายชาวไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดยะลา และส่วนราชการอื่นๆ ในพื้นที่ (ตำรวจ, ศอ.บต. และ อำเภอธารโต) ในการนี้ เป็นการส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา โดยการรักษาประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่ในพื้นที่ จชต. ตามพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ขอบคุณศิริพร  จงศิริ ( เอ๋ )ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น