โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สงขลาเปิดศูนย์สื่อมวลชน (Press Center) สมิหลาเกมส์ พร้อมให้บริการสื่อมวลชน

สงขลา เปิดศูนย์สื่อมวลชน (Press Center) สมิหลาเกมส์ พร้อมให้บริการสื่อมวลชน


       เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 60 เวลา 15:00 น. นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “สมิหลาเกมส์” เป็นประธานเปิดศูนย์สื่อมวลชน ณ ชั้น 2 ศูนย์กีฬาและนันทนาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

       โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตัวแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน หัวหน้าส่วนราชการประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา และสื่อมวลชนจากส่วนกลางท้องถิ่นเข้าร่วม
ศูนย์สื่อมวลชนแห่งนี้ เป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะการติดตามผลการแข่งขันกีฬาทุกประเภท ซึ่งมีทั้งหมด 17 ชนิดกีฬา จังหวัดสงขลา

       โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีการประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา รับผิดชอบ ได้ประสานงานร่วมกับฝ่ายสารสนเทศและรายงานผล ซึ่งรับผิดชอบโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกไว้พร้อมสำหรับพี่น้องสื่อมวลชนรวมถึงอุปกรณ์อย่างครบครัน อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ห้องแถลงข่าว ตลอดจนที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม และสิ่งอำนวยความสะดวกด้ารการรายงานข่าวตลอดการแข่งขัน


     สำหรับศูนย์สื่อมวลชน เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแก่สื่อมวลชนแขนงต่างๆ ทั่วประเทศทั้งหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ และสื่ออื่นๆ โดยเปิดบริการ ตั้งแต่เวลา 08.00-21.00 ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 19-24 กรกฎาคม 60

     ขอบคุณภาพ//ข่าว// โก๋ปากพนัง

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น