โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

นครศรีธรรมราช พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานเปิดการจัดเวทีสาธารณะ ร่างสัญญาประชาคม เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองในพื้นที่ภาคใต้ (ภาพข่าว)

 นครศรีธรรมราช พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานเปิดการจัดเวทีสาธารณะ ร่างสัญญาประชาคม เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองในพื้นที่ภาคใต้ (ภาพข่าว)

     เมื่อวันที่  20 ก.ค.2560 เวลา 13.00 น. พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานเปิดการจัดเวทีสาธารณะ ร่างสัญญาประชาคม เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองในพื้นที่ภาคใต้ ณ สโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ขอบคุณศิริพร จงศิริ ( เอ๋ )
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น