โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

อบจ.สตูลจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทำหมอนยางพารา จากเศษยางพาราคัดติ้ง เป็นการสร้างอาชีพเสริมและสร้างความเข้มแข็งระบบเศรษฐกิจให้มั่นคง(ชมคลิป)


อบจ.สตูลจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทำหมอนยางพารา จากเศษยางพาราคัดติ้ง เป็นการสร้างอาชีพเสริมและสร้างความเข้มแข็งระบบเศรษฐกิจให้มั่นคง(ชมคลิป)

         วันที่9ก.ค.2560ผู้สื่อข่าวรายงานว่าอบจ.สตูลได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ทำหมอนยางพาราจากเศษยางพาราคัดติ้ง ให้กับกลุ่มสตรีในอ.มะนังและอ.ท่าแพ จ.สตูล โดยจัดขึ้น 2 รุ่นๆละ 30 คน โดยมีนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกอบจ.สตูล เป็นประธานในพิธี ที่ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาการผลิตสินค้าการเกษตร ต.แประ อ.ท่าแพ จ.สตูล

      ทั้งนี้กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.สตูล ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรด้านยางพารา ของประชาชนในจ.สตูลซึ่งกำลังประสบกับปัญหาราคายางราคาตกต่ำ รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย และมองว่าในพื้นที่อ.มะนังและอ.ท่าแพใกล้กับโรงงานแปรรูปยางพารา ซึ่งมีเศษยางพาราคัดติ้งที่ไร้ประโยชน์สามารถนำมาทำให้เกิดประโยชน์


         โดยทำเป็นหมอนเพื่อสุขภาพได้ อีกทั้งสามารถเพิ่มมูลค่าจากเศษยางพารามาเป็นอาชีพเสริมในรูปแบบของการนำวัสดุเหลือใช้จากเศษยางพาราที่มีอยู่ในพื้นที่ มาออกแบบเป็นหมอนในรูปแบบต่างๆ เป็นการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน สร้างมูลค่าจากเศษยางพาราคัดติ้งเหลือใช้ และสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่นคง

         โดยกลุ่มสตรีดังกล่าวได้เรียนรู้การทำแพทเทิ้น ออกแบบหมอนรูปแบบต่างๆ การตัดเศษยางพาราคัดติ้งให้เป็นชิ้นเล็กๆ ออกแบบหมอนทั้งเป็นหมอนหนุนหัว หมอนข้าง หมอนอิง หมอนนั่งและหมอนรองคอ เพื่อรองรับการใช้งานได้หลากหลายประเภท


          โดยหมอนจากเศษยางพาราคัดติ้งจะมีราคาถูกกว่าหมอนยางพารา โดยราคาจะอยู่ที่รูปแบบและความสวยงามตกใบละ 120 -300 บาท โดยเจ้าหน้าที่จะมีการต่อยอดด้วยการพัฒนารูปแบบและในเรื่องของการตลาดเพื่อให้แม่บ้านได้มีรายได้ต่อไป

ขอบคุณนิตยา แสงมณี // สตูล

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น