โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สตูล จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการถนนสะพานสตูล-เปอร์ลิส (ชมคลิป)


สตูล จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการถนนสะพานสตูล-เปอร์ลิส (ชมคลิป)


         วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุมวัฒนโกเมร ศาลากลางจังหวัดสตูล ได้มีการจัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 4 ฝ่ายในการศึกษาโครงการถนนสะพานสตูล-เปอร์ลิส โดยมีนายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกันระหว่างจังหวัดสตูล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หอการค้าจังหวัดสตูล และบริษัท มิตราคม จํากัด


       ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานสืบเนื่องจากโครงการถนนสะพานสตูล-เปอร์ลิส(ตำมะลัง-ปูยู-บูเก็ตปูเต๊ะ)ประเทศไทย-มาเลเซีย เป็นความต้องการของประชาชนจังหวัดสตูลและประชาชนรัฐเปอร์ลิส มายาวนานและมีการขับเคลื่อนโครงการมาตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา จนกระทั่งเมื่อปี2557 ทางหอการค้าจังหวัดสตูล โดยนายวิทชัย อรุณอร่ามศักดิ์ ประธานหอการค้าจังหวัดสตูลสมัยนั้น ได้เสนอเรื่องเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ หรือ กรอ. จังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2557

        และได้นำเสนอโครงการจัดสร้างถนนสะพานสตูล-เปอร์ลิส ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล สามารถเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ อันจะนำมาซึ่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของจังหวัดสตูล และเศรษฐกิจของภูมิภาค โดยในวันที่ 17 มีนาคม 2560 หอการค้าจังหวัดสตูล ได้เซ็นสัญญากับ บริษัท มิตราคม จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัท Poly Technologies Inc. จากประเทศจีน ซึ่งมีศักยภาพด้านเงินทุน ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านโครงการขนาดใหญ่ เพื่อขับเคลื่อนโครงการถนนสายสะพานสตูล-เปอร์ลิส ตำมะลัง ปูยู บูเก็ต-ปูเต๊ะ ประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย และได้นำความร่วมมือดังกล่าวเสนอต่อนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงคมนาคม โดยนายพีระพล ถาวรสุภเจริญ ซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มงานภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง และได้ประชุมหารือเมื่อ 5 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา

         โดยการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 4 ฝ่ายในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้สนับสนุนในด้านวิชาการ ได้แก่ การจัดทำขอบเขตงาน การศึกษาความเป็นไปได้ในเชิเศรษฐศาสตร์และสังคม การออกแบบแนวคิดของถนนสะพาน การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หอการค้าจังหวัดสตูล สนับสนุนด้านการทำงานในภาคเอกชน ภาคประชาชน และกลไกของภาคเอกชนในสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ IMT-GT ในพื้นที่ และภาคเอกชนส่วนกลาง เพื่อชี้ให้เห็นความสำคัญและยกระดับความสำคัญ , บริษัท มิตราคม จํากัด สนับสนุนด้านข้อมูลและงบประมาณ ซึ่งเพื่อใช้ในการดำเนินงาน หากว่าการดำเนินงาน ประสบปัญหาหรือขัดข้อง ทั้ง 4 ฝ่าย จะร่วมปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมร่วมกันต่อไป โดยบันทึกข้อตกลงนี้มีระยะเวลา 2 ปีด้วยกัน


         ในโอกาสเดียวกันทางบริษัทมิตราคม จำกัด ได้ทำการเซ็นต์สัญญาจ้าง มหาลัยสงขลานครินทร์ เป็นที่ปรึกษาศึกษาโครงการถนนสะพานสตูล-เปอร์ลิส โดยนางสาวปราณี จำเนียรวัฒนพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทมิตราคม จำกัด และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้วยเงินงบประมาณของทางบริษัทเป็นเงินจำนวน 65,200,000 บาท

        พร้อมมอบเงินจำนวนดังกล่าวแก่ทางรองอธิการบดีฯผู้แทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งมาทำการเซ็นต์สัญญาว่าจ้างในการทำการศึกษาโครงการนี้ให้บรรลุผลสำเร็จ ตามสัญญาเป็นระยะเวลา2 ปี โดยนางสาวปราณีฯ กล่าวว่า ในการดำเนินการใช้งบประมาณในการว่าจ้างที่ปรึกษาฯในครั้งนี้เป็นเงินของบริษัทมิตราคม จำกัดที่ให้เปล่าแก่จังหวัดสตูลเพื่อเป็นของขวัญแก่ชาวจังหวัดสตูล

   ขอบคุณนิตยา แสงมณี // สตูล 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น