โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

กระบี่ นายชัยวุฒิ บัวทอง นายอำเภออ่าวลึกได้เป็นประธานในการประชุมชี้แจงข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกผู้ใหญ่บ้านและการสร้างความปรองดองสมานฉันท์แก่ผู้สมัครผู้ใหญ่บ้าน

  กระบี่ นายชัยวุฒิ  บัวทอง  นายอำเภออ่าวลึกได้เป็นประธานในการประชุมชี้แจงข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกผู้ใหญ่บ้านและการสร้างความปรองดองสมานฉันท์แก่ผู้สมัครผู้ใหญ่บ้าน
       เมื่อวันที่ 24 ก.ค.2560   เวลา 10.00 น. นายชัยวุฒิ  บัวทอง  นายอำเภออ่าวลึกได้เป็นประธานในการประชุมชี้แจงข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกผู้ใหญ่บ้านและการสร้างความปรองดองสมานฉันท์แก่ผู้สมัครผู้ใหญ่บ้าน ม.๑ ต.บ้านกลาง อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 


        ซึ่งผู้สมัครฯ ทั้ง ๓ คน ยืนยันว่าการเลือกผู้ใหญ่บ้านในครั้งนี้จะไม่มีเหตุความรุนแรงอย่างแน่นอน  เนื่องจากทั้ง ๓ คน เป็นเครือญาติกัน  และปฎิญาณตนว่าจะไม่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียง
ขอบคุณศิริพร จงศิริ ( เอ๋ )


ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น