โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

นราธิวาส ตำบลกะลุวอเหนือ ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุตาม"ยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วน (ชมคลิป)

 นราธิวาส ตำบลกะลุวอเหนือ  ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุตาม"ยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วน (ชมคลิป)

      ที่ บ้านสะปอม หมู่ที่13 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส น.อ.เลอศักดิ์ คชนันทน์ ผบ.ฉก.นย.ทร. ประธาน ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุตาม"ยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วน " การซ้อมแผนเผชิญเหตุในครั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะ และศักยภาพของการทำงานร่วมกันในทุกภาคส่วน ในการพัฒนาแผนพิทักษ์ชุมชนของตำบลกะลุวอเหนือ และกำหนดความรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ และเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของประชาชน ตามยุทธศาสตร์ 


            โดยมีปลัดอำเภอเมืองนราธิวาส นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ ทหาร/ตำรวจ/กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน /ชรบ. /อรบ. /ชคต. / และกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ได้ออกมาปฏิบัติภารกิจในเชิงรุกในการรักษาความปลอดภัยเส้นทาง การรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ การรักษาความปลอดภัยบุคลากรทางการศึกษา

              ประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง และเป็นเป้าหมายอ่อนแอ ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ได้ ฉะนั้นทุกภาคส่วนควรที่จะต้องร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา เพื่อให้พื้นที่ชายแดนใต้เกิดความสามัคคี และสันติสุขในพื้นที่ 


  

           น.อ.เลอศักดิ์ คชนันทน์ ผบ.ฉก.นย.ทร.  กล่าวว่า ต้องการให้ภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง ซึ่งโมเดลนี้มาจากองค์ประกอบหลายๆ ส่วน โดยเอางานการช่วยเหลือประชาชนนำไปสู่หมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนเข้าใจ


            เป็นยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของประชาชน พยายามที่จะลดบทบาทเจ้าหน้าที่ทหารในการใช้อำนาจ กฎหมายพิเศษ การใช้กำลังหรือการใช้อาวุธก็ตาม ลักษณะงานเอาทหารออกมา แล้วสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนต่อไป


         ขอบคุณภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น