โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ชาวนราธิวาสร่วมเทิดพระเกียรติและถวายพระราชกุศล ร.10 ด้วยการทำความสะอาดปะการังเทียมและเก็บขยะในทะเล(ชมคลิป)

   ชาวนราธิวาสร่วมเทิดพระเกียรติและถวายพระราชกุศล ร.10 ด้วยการทำความสะอาดปะการังเทียมและเก็บขยะในทะเล(ชมคลิป)

           วันนี้ 17 ก.ค. 60 นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี กิจกรรมทำความสะอาดในแนวปะการังเทียม เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร นายเพิ่มศักดิ์ เพิ่มมาก  ประมงจังหวัดนราธิวาส นำทีมคณะผู้จัดกิจกรรมทำความสะอาดในแนวปะการังเทียม เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร

           ซึ่งประกอบด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง สงขลา ศูนย์วิจัยการพัฒนาและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล ปัตตานี กองกำกับการตำรวจน้ำจังหวัดนราธิวาส หน่วยงานของทหารเรือ และชมรมดำน้ำ สุไหงโกลก ร่วมกันลงเรือบริเวณชายหาดในพื้นที่ดือลาฆอปาลัส ม.11 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส เพื่อเดินทางร่วมกันไปดำน้ำเก็บขยะทำความสะอาดในแหล่งปะการังเทียม ตามน่านน้ำหาดนราธิวาส          ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการร่วมเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องจากบริเวณน่านน้ำหาดนราธิวาสเมื่อปี 2544 ช่วงที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ เสด็จมาทรงงานและเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ โดยในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเสด็จตามมาด้วย ทั้ง 2 พระองค์รับทราบว่าราษฎร์ในพื้นที่ประสบปัญหาเนื่องจากไม่สามารถทำประมงชายฝั่งได้ 

             เนื่องจากสัตว์น้ำมีจำนวนลดลง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชเสาวนีย์ให้กรมประมงจัดสร้างปะการังเทียม เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางธรรมชาติให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำตามแนวชายฝั่ง และเพิ่มผลผลิตทรัพยากรทางน้ำขึ้น โดยกรมประมงได้ดำเนินการจัดสร้างปะการังเทียมขึ้นโดยใช้โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสัตว์น้ำชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสขึ้น และจากการดำเนินกาตามพระราชเสาวนีย์ในครั้งนั้น ประชาชนในพื้นที่สามารถกลับมาประกอบอาชีพประมงได้ปกติ มีทรัพยากรที่เป็นสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น เนื่องจากความสมดุลที่เกิดขึ้นจากปะการังเทียม

อย่างไรก็ตามสำหรับการทำความสะอาดในแหล่งปะการังเทียมครั้งนี้ ประมงจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่าเป็นการทำความสะอาดในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการดำเนินการที่เกิดขึ้นประจำในทุกปีแล้วยังเป็นการสำรวจทรัพยากรชายฝั่งที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น และตรวจสอบสภาพของปะการังเทียมที่ได้สร้างไว้ด้วย


              ขอบคุณภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น