โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

นราธิวาส จัดกิจกรรมปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อรวมพลังแห่งความภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


นราธิวาส จัดกิจกรรมปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อรวมพลังแห่งความภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


ณ โรงเรียนประชานุเคราะห์  39 นราธิวาส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส  นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ  และกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโดยการปล่อยปลากินพืช อาทิ ปลานิล ปลาบ้า เพื่อเพิ่มผลผลิตประมงในแหล่งน้ำธรรมชาติ  และใช้เป็นอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน  โดยมีนายนูซี   มะเด็ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากร  และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม

 สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นตามโครงการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บุคลากร นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมฯเพื่อรวมพลังแห่งความภักดีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริของพระองค์ท่านที่ต้องการเห็นแหล่งน้ำทุกแห่ง มีสิ่งแวดล้อม มีความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำในแหล่งน้ำจะได้แพร่กระจายไปสู่แหล่งน้ำสาธารณประโยชน์อื่นๆ อันจะส่งผลไปสู่ประชาชน  ขณะเดียวกันยังเป็นการส่งเสริมให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติฟื้นฟูป่าไม้ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติต่อไป

นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระราชทานโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทั้งประเทศ ซึ่งในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส กว่า 300 โครงการ เป็นอันดับ 2 รองจากจังหวัดเชียงใหม่ พระองค์ทรงมีพระราชดำริในการค้นคว้าวิธีการแก้ปัญหาเรื่องดินเปรี้ยวและพื้นที่พรุให้กับราษฎรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส  

 ด้วยโครงการแกล้งดิน และหาวิธีการปรับปรุงดินให้กลับมาใช้ประโยชน์จนทำให้ปัจจุบันนี้  ราษฏรสามารถทำการเกษตรหาเลี้ยงชีพได้พึ่งพาตนเองได้ ขณะที่ประชาชนในพื้นที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
ขอบคุณข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น