โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

นราธิวาส ปฐมฤกษ์แถวบินผู้แสวงบุญฮัจย์ปี60ต่อเนื่องปีที่5 (ชมคลิป)

นราธิวาส ปฐมฤกษ์แถวบินผู้แสวงบุญฮัจย์ปี60ต่อเนื่องปีที่5 (ชมคลิป)

การบินไทยจัดเที่ยวบินพิเศษ ส่งผู้แสวงบุญไปประกอบพิธีฮัจย์จากนราธิวาสสู่เมืองมาดีนะห์ ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5


วันนี้ (24ก.ค60) ที่อาคารอเนกประสงค์ ท่าอากาศยานนราธิวาส นายสุธี  มากบุญ   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  เป็นประธานพิธีส่งและอำนวยพรแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายสิทธิชัย  ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส   รศ.ดร.อิสมาแอ   อาลี  รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี                นายซาฟีอี  เจ๊ะเลาะ ประธานคณะกรรมการอิสลาม ผู้นำศาสนา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่การท่าอากาศยานนราธิวาส  และเจ้าหน้าที่กองกิจการฮัจย์ศอ.บต.ร่วมในพิธี ท่ามกลางญาติพี่น้องของผู้แสวงบุญที่เดินทางมาส่งจำนวนมาก

นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ในเทศกาลฮัจย์ทุกปีจะมีพี่น้องมุสลิมทั่วทุกมุมโลกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ที่นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบียจำนวนประมาณเกือบ 3 ล้านคน ในจำนวนนี้มีชาวไทยมุสลิมรวมอยู่ด้วยประมาณ 8,833 คน กล่าวได้ว่า ฮัจย์จึงเป็นศูนย์รวมประชาคมโลกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ ซึ่งรัฐบาลได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมตลอดมา เพื่อให้ชาวไทยมุสลิมที่ได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ได้รับความสะดวกสบาย ปลอดภัยและได้ประกอบศาสนกิจอันสำคัญยิ่งนี้อย่างมั่นใจ โอกาสนี้ ขออำนวยพรให้คณะผู้แสวงบุญอิ่มเอิบกับผลบุญ และเดินทางกลับสู่มาติภูมิด้วยความภาคภูมิใจทั้งนี้ รัฐบาลได้มอบหมายให้บริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน จัดระบบเช่าเหมาลำจากนราธิวาสมาดีนะห์ และหาดใหญ่ มาดีนะห์ ทั้งเที่ยวบินไปและกลับ สำหรับการเดินทางในระบบเช่าเหมาลำที่นราธิวาสวันนี้      (24 ก.ค.60) มี 2 เที่ยวบิน  มีผู้แสวงบุญเดินทางทั้งหมด  586 คน โดยเที่ยวแรกกำหนดออกเดินทางจากท่าอากาศยานนราธิวาส ด้วยเครื่องบินแอร์บัส A330-300 เวลา 11.30 น.  มีผู้เดินทางไปแสวงบุญจำนวน 287 คน  โดยเที่ยวบินที่ ออกเดินทางเวลา 14.40 น.    มีผู้เดินทางไปแสวงบุญจำนวน 289 คน


สำหรับการจัดพิธีส่งอำนวยพรแก่ผู้เดินทางไปแสวงบุญ ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2560มีจำนวน 4 เที่ยวบิน รวมทั้งสิ้น 1,153 คน

ขอบคุณ ปทิตตา  หนูสันทัด นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น