โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

นราธิวาสคว้า 5 รางวัลจากการแข่งขัน to be number one ระดับประเทศ

นราธิวาสคว้า 5 รางวัลจากการแข่งขัน to be number one ระดับประเทศ

            จากที่จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมแข่งขัน to be number one ระดับประเทศ นั้น จังหวัดนราธิวาสสามารถคว้า 5 รางวัลมาครอบครอง ได้แก่ 1.นายสิทธิชัย ศักดา ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น ประเภท ผู้ว่าราชการจังหวัด ระดับประเทศ 2.นางนริศรา ขาลี ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นประเภทสถานศึกษา ระดับประเทศ  3.จังหวัดนราธิวาส สามารถรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับจังหวัดทองปี 2 4.โรงเรียนนราธิวาส ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศ 5.ชุมชนหัวกุญแจ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 ระดับประเทศ

          ทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสได้จัดส่งประกวดผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE  ระดับประเทศ จังหวัดนราธิวาส ได้ส่งประกวด จำนวน 11 ชมรม ระดับประเทศ  แยกเป็นกลุ่มต้นแบบ 5 ชมรม ได้แก่
1.ประเภทจังหวัด รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปี 2
2.โรงเรียนนราสิกขาลัย รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 1
3.ชุมชนผดุงมาตร ต้นแบบระดับเงิน
4.โรงเรียนสวนพระยาวิทยา รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 2
5.ชุมชนลุโบะบือซา รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 2
กลุ่มดีเด่น 6 ชมรม ได้แก่ 1.ชุมชนหัวกุญแจ อ.สุไหงโก-ลก
2.ชุมชนเจาะไอร้อง 3.ชุมชนโผลง อ.สุไหงปาดี 4.โรงเรียนนราธิวาส
5.โรงเรียนสุไหงโก-ลก และ 6.สถานพินิจฯ

      อย่างไรก็ตามจากความสำเร็จที่เกิดขึ้นครั้งนี้ เกิดจากการพลักดันและให้การสนับสนุนมรจากนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายสมหมาย บุญเกลี้ยง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส นางเขมวรรณ เหลืองวัฒนพงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายบุญลอย เขียดนิล แรงงานจังหวัดนราธิวาส นายเพ็ญภาส เพชรภาน สาธารณสุขอำเภอสุไหงปาดี นางปาริชาต ชูทิพย์ หัวหน้าฝ่ายยาเสพติดและสุขภาพจิต พร้อมทีมงาน และผู้ร่วมประกวด รวมถึงครอบครัว และประชาชนในพื้นที่ที่คอยเป็นกำลังใจสำคัญจนสามารถส่งเสริมให้ ผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE  มาอยู่ในแนวหน้าระดับประเทศ จังหวัดนราธิวาสได้

     ด้านนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า ทีมที่ได้รับรางวัลจากการประกวดทั้ง 5 ประเภท ได้เข้ารับรางวัลพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในงาน  TO BE NUMBER ONE ฉลองครบรอบ 15 ปี ณ อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพ    ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 15 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยทุกคนภูมิใจกับรางวัลที่ได้รับครั้งนี้ และพร้อมจะพัฒนาและพลักดันให้พื้นที่อื่นประสบความสำเร็จด้วยกัน ตลอดจนเผยแพร่งานตามแนวทางของ  TO BE NUMBER ONE โดยเฉพาะการเป็นที่พึ่งเพื่อให้เด็กๆเยาวชน ประชาชน ห่างไกลจากยาเสพติด

     ขอบคุณ ทีมข่าว..สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น