โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

นราธิวาส ร .10 พระราชทานเสื้อยือคอโปโลสีดำให้ประชาชนในพื้นทั้ง13อำเภอ (ชมคลิป)

นราธิวาส ร .10 พระราชทานเสื้อยือคอโปโลสีดำให้ประชาชนในพื้นทั้ง13อำเภอ (ชมคลิป)

ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และทรงเข้าพระราชหฤทัยประชาชนว่ายังไม่คลายรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเช่นกัน เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเสื้อยืดคอโปโลสีดำให้แก่ปวงชนชาวไทยทั่วประเทศ เพื่อน้อมสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้น


วันนี้ (26 ก.ค.) เวลา 13.30 น. ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เชิญเสื้อยืดคอโปโลสีดำ " ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์" พระราชทาน มอบแก่นายอำเภอทั้ง 13 อำเภอ รวม 10,000 ตัว ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่ประชาชนจิตอาสาสำหรับใช้ใส่ประกอบกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในการทำความดีให้แก่สังคมส่วนรวมและประเทศชาติ อันนำความรักสมัครสมานสามัคคีมาสู่ประชาชนในชาติ โดยทรงพระราชปรารถนา ที่จะเฉลิมพระเกียรติและอุทิศถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระบรมราชชนกนาถ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐด้วยพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระกตัญญูกตเวทิตาธรรม และทรงสำนึกระลึกถึงพระมหากรุธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานข้อความ "ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์" บนด้านหน้าของเสื้อ ส่วนด้านหลังของเสื้อ พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ และพระปรมาภิไธย พร้อมข้อความ "พระราชทาน" และ "๑๓ ต.ค. ๕๙" ซึ่งเป็นวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยทรงพระราชอนุสรณ์ คำนึงถึงสมเด็จพระบรมราชชนกนาถ และพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พระมหากรุณาที่คุณอันประมาณมิได้นี้จะยังคงสถิต ในพระราชหฤทัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสถิตในดวงใจ ของประชาชนชาวไทยทั่วหล้าตราบนิจนิรันดร์

นายสิทธิชัย ศักดา  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวภายหลังที่รับมอบเสื้อสีดำโปโลพระราชทานว่า ชาว จ.นราธิวาส ทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนี้อย่างหาที่สุดมิได้ ตนจะได้นำเสื้อโปโลสีดำพระราชทานนี้ไปมอบให้แก่ประชาชนที่ทำกิจกรรมจิตอาสาทั้ง 13 อำเภอ ซึ่งจังหวัดนราธิวาสได้จัดสรรให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ตามกิจกรรมที่แต่ละอำเภอกำหนดจุดให้ลงทะเบียนที่หอประชุมทุกอำเภอ เช่น บริจาคโลหิต ปลูกต้นไม้ ปล่อยกุ้ง ทำความสะอาดหาดนราทัศน์ ทำความสะอาดอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว

ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นต้นแบบให้แก่ประชาชนในการทำกิจกรรมจิตอาสาอย่างแท้จริง พระองค์ทรงทำให้ประชาชนมีจิตสาธารณกุศลเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และมีความสามัคคีพร้อมใจกันดูแลจังหวัดของตัวเองให้น่าอยู่  เพื่อร่วมกันแสดงออกในความจงรักภักดี ทำกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีการจัดกิจกรรมตลอดสัปดาห์ตั้งแต่วันที่ 26-31 ก.ค.นี้ในทุกอำเภอด้วย ส่วนประชาชนที่ไม่ได้รับก็สามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้โดยสวมเสื้อสีดำไว้ทุกข์ปกติ
ขอบคุณ ปทิตตา หนูสันทัด นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น