โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2567

นราธิวาส-มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างอุโบสถ เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชนในพื้นที่อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นและทำนุบำรุงศาสนา(มีคลิป)

 นราธิวาส-มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างอุโบสถ  เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชนในพื้นที่อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นและทำนุบำรุงศาสนา(มีคลิป)

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 29 มิถุนายน 2567 ที่วัดบ้านทุ่งกง ม.8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส พระปลัดสุชยา มุนิเสฏโฐ เจ้าคณะตำบลยี่งอ บาเจาะ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบ้านทุ่งกง หัวหน้าที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.จงรัก พลาศรัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นักศึกษา และประชาชนทั่วไปกว่า 500 คน 
ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อรักษาขนมธรรมเนียมประเพณีของชาวพุทธ อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ์ พร้อมทั้งเป็นการแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนในพื้นที่ และเพื่อนำปัจจัยบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถานตลอดจนทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ซึ่งมีพุทธศาสนิกชน คนในชุมชน ต่างร่วมกันทำบุญ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว โดยยอดเงินจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญเพื่อมอบให้แก่ทางวัดนำไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

ทั้งนี้ด้วยมหาวิทยาลัยราชนครินทร์ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี โดยกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2567 ณ บ้านทุ่งกง ม.8  ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถให้แก่วัดได้ใช้ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร ในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และประชาชนทั่วไปร่วมตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นและทำนุบำรุงศาสนาให้คงอยู่สืบไป


ทั้งนี้วัดบ้านทุ่งกงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนชาวพุทธในพื้นที่มาอย่างยาวนาน จึงขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำปัจจัยไปร่วมสมทบทุนสร้างอุโบสถให้กับทางวัดได้ใช้ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งหากไม่สามารถเดินทางมาร่วมทำบุญได้ สามารถโอนปัจจัยผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขานราธิวาส เลขที่บัญชี 020190250718 ชื่อบัญชี วัดบ้านทุ่งกง (สร้างโบสถ์) และสำหรับประเพณีการทอดผ้าป่าสามัคคี เป็นบุญประเพณีนิยมที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนทั่วไป โดยเฉพาะผ้าป่าสามัคคี ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอิ่มเอมใจจากบรรดาพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น