โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2567

รมว.ทวี เปิดอบรม อ.ส.ค. วางเป้า 7.5 หมื่นทั่วประเทศ

 รมว.ทวี เปิดอบรม อ.ส.ค. วางเป้า 7.5 หมื่นทั่วประเทศ


///// ทวี สอดส่อง เปิดอบรม "อ.ส.ค."  4 กลุ่มจังหวัด เพชรบุรี, ประจวบฯ, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร วางเป้า 7.5 หมื่น ทุกหมึบ้านทั่วประเทศ ขับเคลื่อน พัฒนาศักยภาพ งานคุมประพฤติ คืนคนดีกลับสู่สังคม


วันที่ 15 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม, นายยู่สิน จินตภากร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรมผ, นายนิยม เติมศรีสุข ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม, นายรวิศ สอดส่อง หัวหน้า คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 


พร้อมคณะ ร่วมเดินทางไปเปิดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติในกลุ่มจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมคุมประพฤติ ที่โรงแรมเดอะ เกรซ อัมพวา รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม


โดยมีนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม, นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม, นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุมประพฤติ, นายสิทธิ สุธีวงศ์ รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ, น.ส.รังสิมา รอดรัศมี ที่ปรึกษากระทรวงพลังงาน,  หัวหน้าหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ 


พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง กล่าวมอบนโยบาย "ทิศทางการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครคุมประพฤติ ภายใต้สถานการณ์อาชญากรรมทางสังคมและยาเสพติด" โดยระบุว่า ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมโครงการที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ซึ่งขอเรียนว่า "กรมคุมประพฤติ" ถือเป็นหน่วยงานที่ใหญ่ จากบุคคลากรที่มีมากกว่ากระทรวงกลาโหม มีสมาชิกที่เป็นผู้ถูกคุมประพฤติกว่า 4 แสนราย เป็นคนหนุ่มสาว เป็นบุคคลที่สามารถสร้างความมั่นคง สร้างเสถียรภาพให้กับประเทศชาติ และยังเป็นหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในส่วนทั้งก่อนการพิจารณาคดี, ระหว่างพิจารณาคด, หลังพิจารณาคดีของศาล รวมถึงปัจจุบันที่มีกฎหมายใหม่ ใน "กฎหมายป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ" ในพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)คุมประพฤติ ซึ่งกำหนดให้กรมคุมประพฤติ ต้องดูแลบุคคลที่อาจเป็นอันตรายอีกด้วย 


พ.ร.บ.คุมประพฤติ จึงเป็นกฎหมายเพื่อการดูแลครอบครัวที่ดีที่สุด เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมาเป็น "อาสาสมัครคุมประพฤติ" ปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพ ในการติดตาม สืบเสาะ เสนอรายงานข้อเท็จจริงต่อศาล เพื่อพิจารณาบุคคลที่ถูกคุมประพฤติ สมควรได้รับอิสรภาพหรือไม่


 นี่คือ พลังสำคัญ เพราะเราต้องทำงานในสิ่งที่ไม่มีใครสนใจ แต่ปัจจุบัน "อาสาสมัครคุมประพฤติ" ล็อตแรก 300 ราย ที่จะเกิดขึ้นจากโครงการนี้ และจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องให้ได้ 5 หมื่นราย ภายในเดือนกันยายน ก่อนจะมีอาสาสมัครคุมประพฤติ 75,323 รายเข้าร่วมขับเคลื่อนงานนี้ครบทุกหมู่บ้าน ภายในสิ้นปีนี้

"ผมขอขื่นชมผู้ว่าราชการฯ, ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฯ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้วย "สมุทรสงคราม" เป็นพื้นที่ที่มียาเสพติดน้อยที่สุด ดูได้จากสถิติการจับกุมและการบำบัด และเมื่อจำนวนยาเสพติดคู่ขนานกับความสุขของประชาขนในขุมขน ดังนั้น จังหวัดแห่งนี้จึงเป็นพื้นที่ที่ความสุขมากที่สุด และจะเป็นสัญลักษณ์ของจุดเริ่มต้นสู่เป้าหมายที่ดีต่อไป" พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าว

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น