โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2567

มหาวิทยาลัยนราฯฝ่าคลื่นข้ามเกาะสร้างอาชีพแปรรูปเพิ่มมูลค่าอาหารทะเลให้ชาวบ้าน ที่ขึ้นชื่อว่ามีฐานะยากจนที่สุดของนราธิวาส (มีคลิป)

 มหาวิทยาลัยนราฯฝ่าคลื่นข้ามเกาะสร้างอาชีพแปรรูปเพิ่มมูลค่าอาหารทะเลให้ชาวบ้าน ที่ขึ้นชื่อว่ามีฐานะยากจนที่สุดของนราธิวาส (มีคลิป)


 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สะแลแม อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ สุทธิยาพิวัฒน์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธมยันตี ประยูรพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ทำการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนประมงพื้นบ้านเกาะปูลาโต๊ะบีซุ ม.8 ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ที่มีชาวบ้านอาศัยอยู่ จำนวน  784 คน รวม 127 หลังคาเรือน อาชีพหลักคือการทำประมงชายฝั่ง และเป็นหมู่บ้านที่ชาวบ้านมีฐานะยากจนที่สุดของ จ.นราธิวาส 

ซึ่งส่วนใหญ่ชาวบ้านที่อยู่ในวัยทำงาน จะเดินทางไปขายแรงงานร้านต้มยำกุ้งในประเทศมาเลเซีย โดยหมู่บ้านแห่งนี้จะมีสภาพเป็นเกาะด้านหนึ่งจะเป็นทะเลอีกด้ายหนึ่งจะเป็นแม่น้ำตากใบ ซึ่งการเดินทางไปมาหาสู่จะต้องใช้เรือเป็นพาหนะข้ามฟากระยะทางประมาณ 500 เมตร และหากเดินเท้าข้ามสะพานต้องอาศัยทางข้ามสะพานของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนราธิวาส โดยใช้เงินทุนจากกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 
ซึ่งก่อนเดิมทีจะมีโครงการยกระดับความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ในการเพิ่มมูลค่าของอาหารทะเลที่ชาวบ้านออกหาสัตว์ทะเลได้แต่วัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ สุทธิยาพิวัฒน์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้นั่งเรือขึ้นเกาะไปสอบถามความเป็นอยู่และได้ทำประชาพิจารณ์ จนทราบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ที่ออกไปจับสัตว์ทะเล เช่น หมึก ปลา ปูและกุ้ง เมื่อได้มาต้องนำไปจำหน่ายให้กับนายทุนซึ่งเป็นเจ้าหนี้ของชาวบ้าน 

ในการบวกลบหักหนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลแล้ว จึงได้ไปพูดคุยกับนายทุนซึ่งเป็นเจ้าหนี้ของชาวบ้าน โดยขอแบ่งสัตว์ทะเลส่วนหนึ่งให้ชาวบ้านได้นำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า เพื่อนำรายได้ส่วนต่างจากการแปรรูปสัตว์ทะเลไปบวกลบหักหนี้ ที่นายทุนเองให้ชาวบ้านสามารถชำระหนี้ที่ติดค้างได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และรายได้อีกส่วนหนึ่งชาวบ้านสามารถนำมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแบบไม่ขัดสน ซึ่งทั้งชาวบ้านและนายทุนต่างปกลงปลงใจในข้อตกลง จึงเป็นที่มาที่ไปของโครงการยกระดับความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ในการเพิ่มมูลค่าของสัตว์น้ำที่เป็นอาหารทะเล

 โดยโครงการดังกล่าวล่วงเลยมาเป็นระยะเวลานาน 8 เดือน มีชาวบ้านเข้าร่วมโครงการมีสมาชิกในปัจจุบัน จำนวน 30 คน โดยมี น.ส.รูฮานี ยูโซ๊ะ และ น.ส.ซูไบด๊ะ บือราเฮง เป็นหัวหน้าและร่วมบริหารกลุ่ม โดยสินค้าอาหารทะเลที่นำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นไปตามฤดูกาล และได้มีการสาธิตขั้นตอนการแปรรูปปลากระบอก และหมึกตากแห้งตามธรรมชาติโดยที่ไม่ใช้สารเคมี ที่ปัจจุบันเริ่มมีผู้บริโภคมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 โดยขั้นตอนการแปรรูปปลากระบอกตากแห้งหรือแดดเดียว หากมีปริมาณไม่เพียงพอทางกลุ่มจะซื้อปลากระบอกหรือ ภาษายาวีท้องถิ่น เรียกว่า อีแกบลาเนาะ เพิ่มจากชาวบ้านตกกิโลกรัมละ 60 บาท มาทำการขอดเกล็ดปลาให้เกลี้ยง ผ่าท้องควักไส้ ล้างด้วยความสะอาด แล้วมามาแช่น้ำทะเลส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งจะมาแช่เกลือ ซึ่งกรรมวิธีทั้ง 2 แบบ 


จะได้รสชาติต่างกัน ตามใจชอบของผู้บริโภคๆที่เลือกชื้อปลากระบอกแดดเดียวหรือตากแห้ง ที่ชื่นชอบการแช่ด้วยน้ำทะเลบอกว่า ได้รสชาติแบบธรรมชาติมากที่สุด ส่วนผู้บริโภคที่ชื่นชอบกรรมวิธีการแช่เกลือ ก็จะชื่นชอบรสชาติที่ออกเค็มไปรับประทานร่วมกับแกงจะพอดี ซึ่งกรรมวิธีการตากแห้งจะใช้เวลานาน 2 ถึง 3 ชั่วโมง ในมุ้งไนลอนสีขาวก่อนที่จะบรรจุในถุงพลาสติดใสซีลสุญญากาศ น้ำหนัก 1 กิโลกรัมจำหน่ายในราคา 350 บาท

 ในส่วนของหมึกตากแห้งมีด้วยกัน 2 ชนิด คือ หมึกหอม ภาษายาวีพื้นถิ่น เรียกกว่า ซูตงงาแบ และหมึกกล้วย ภาษายาวีพื้นถิ่นเรียกว่า ซูคงเตาะเง่าะ หากมีปริมาณหมึกที่ไม่เพียงพอจะรับซื้อจากชาวบ้านกิโลกรัมละ 250 บาท เมื่อนำมาแปรรูปจะจำหน่ายขนาดเล็ก 5 ตัว ราคา 1,000 บาท ส่วนตัวใหญ่ 2 ตัว ราคา 1,800 บาท 

 ส่วนกรรมวิธีในการแปรรูปนั้น ด้วยการนำหมึกไปผ่าท้องทำความสะอาดแล้วนำมาแช่เกลือ ทิ้งไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง แล้วนำไปตากเรียงไว้ในมุ้งไนลอนสีขาว ตากแดดประมาณ 2 วัน แล้วนำบรรจุในถุงพลาสติดใสซีลสุญญากาศ น้ำหนัก 1 กิโลกรัม ซึ่งมีขนาดเล็กบรรจุ 5 ตัว จำหน่ายในราคาถุงละ 1,000 บาท ส่วนหมึกตัวใหญ่ ซึ่งมีขนาดบรรจุถุงละ 2 ตัว จำหน่ายในราคา 1,800 บาท


 โดยมีการติดสติ๊กเกอร์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มชาวบ้าน เป็นรูปวงกลมด้านในมีรูปปลาและกุ้งพร้อมพิมพ์คำว่าเกาะหัวใจเป็นสีแดง พร้อมด้วยหมาบเลขโทรศัพท์ 080 7696090 เป็นเครื่องหมายการันตีคุณภาพสินค้า

 ด้าน น.ส.รูฮานี ยูโซ๊ะ หัวหน้าและผู้บริหารกลุ่มชาวบ้าน กล่าวว่า สมาชิกชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการมีจำนวน 30 คน ขณะนี้จะมีรายได้เพิ่มขึ้นต่อเดือนคนละ 1,500 บาท โดยจะจำหน่ายออกบูธตามงานต่างๆในตัวเมืองตากใบและนราธิวาส และจะจำหน่ายทางเพจ คือ เพจหมู่บ้านโต๊ะบีซูปทิตตา หนดกระโทก ผู้สื่อข่าว นราธิวาสรายงาน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น