โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567

บริษัท ภาคภูมิกรุ๊ป โครงการ นาคราชคู่ ร่วมกับชมรมคนรักษ์ดิน จัดสัมมนาชาวเกษตรกร ที่สุราษฏร์ธานี เพื่อ สร้างโอกาสให้ชาวเกษตกร เป็นตัวแทนปุ่ยแบ่งจ่ายจากโรงงาน (มีคลิป)

 บริษัท ภาคภูมิกรุ๊ป  โครงการ นาคราชคู่ ร่วมกับชมรมคนรักษ์ดิน จัดสัมมนาชาวเกษตรกร ที่สุราษฏร์ธานี เพื่อ สร้างโอกาสให้ชาวเกษตกร เป็นตัวแทนปุ่ยแบ่งจ่ายจากโรงงาน (มีคลิป)ชมคลิป  เกษตรกรได้อะไร จากโครงการ นาคราชคู่
  เมื่อวันที่ 2 มีนาคม  2567   ที่โรงแรมสยามธานี  จังหวัดสุราษฏร์ธานี บริษัทภาคภูมิกรุ๊ป    โครงการ นาคราชคู่ ร่วมกับชมรมคนรักษ์ดิน จัดสัมมนาสัญจรภาคใต้  โครงการนาคราชคู่ปุ๋ยแบ่งจ่าย เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกร เป็นตัวแทนปุ่ยแบ่งจ่าย จาก โรงงานลงทุนวงเงิน  ให้เริ่มต้น 10 ล้าน


  การจัดสัมมนา โครงการดังกล่าว โดยมี นายกฤษชนก  ตัณฑเศรณีวัฒน์  ประธานกรรมการบริหาร ภาคภูมิกรุ๊ป  นายอาภิภู  กล้าหาญ  (หน่องนาคราชคู่) CEO และหุ้นส่วนโครงการนาคราชคู่  พ.ต.อ.พิทักษ์  เอียดแก้ว  ประธานชมรมคนรักษ์ดิน นายธีรศานต์ หาสิตะพันธ์  เลขานุการชมรมคนรักษ์ดิน พร้อมด้วย  ทีมงาน..ผู้บริหาร  และชาวเกษตรกร  จาก จังหวัด  ชุมพร  ระนอง  พังงา ภูเก็ต สตูล ตรัง  สงขลา  และจังหวัดสุราษฏร์ธานี  โดยมี นาง อวยพร โพธิ์เพชร เจ้าของเซนเตอร์ จ ตรัง จ สตูล และเซ็นเตอร์ อำเภอ ทุ้งหว้า -  เวียงสระ จังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็นเจ้าภาพ กล่าวเปิดงาน โดยมีนางจีรา  ณะทอง  เป็นพิธีกรเปิดงาน

     ก่อนเข้าสู่พิธี  ได้จัดให้มี การรำถวายแม่ธรณี  หลังจากนั้น นายกฤษชนก  ตัณฑเศรณีวัฒน์  ประธานกรรมการบริหาร ภาคภูมิกรุ๊ป    นายอาภิภู  กล้าหาญ  (หน่องนาคราชคู่) CEO และหุ้นส่วนโครงการนาคราชคู่ป  ได้บรรยายให้ความรู้

 เกี่ยวกับ ปาล์มน้ำมัน  นายอัคคณัฐ  ขุนนิช ลังหลังสวน  และคุณบังใจ (ลังสวี)  และเปิดโอกาสให้ชาวเกษตรกรที่เข้าร่วมสัมมนา ได้ซักถาม  แสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งมีการมอบเกียรติบัตรผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนผู้บริหาร...จากนั้นการถ่ายรูปร่วมกันไว้เป็นที่ระลึก    

 


สำหรับ บริษัท ภาคภูมิ กรุ๊ป ผลิตภัณฑ์คุณภาพ จากภูมิปัญญาไทย

โรงงานผลิตปุ๋ย อันดับต้นๆในไทย ผลิตปุ๋ยทุกรูปแบบด้วยเทคโนโลยี่ที่ทันสมัยจากอเมริกา โดยการผลิตมีวัตถุดิบ จากแหล่งธรรมชาติในประเทศ เพื่อชาวเกษตรกรไทย และโรงงานย่อยในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง

จากจุดเริ่มต้น อดีตถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลามากว่า  25 ปี ในแวดวงการเกษตรกร ที่กลุ่มบริษัทฯในเครือข่าย ได้เริ่มขึ้น และเป็นผู้นำทางด้านการผลิด วัสดุปรับปรุงดิน และ ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ทางด้านพืช สัตว์บก สัตว์น้ำ จนเป็นที่ยอมรับ

  ของคู่ค้าทั่งในประเทศ และต่างประเทศ และด้วยเป็นบริษัทคนไทย ใช้วัสดุดิบในประเทศ  พัฒนาแร่ธาตุต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อพืช รวมถึงการฟื้นฟูดิน  คือ ฟิลเลอร์เติมปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆ เพื่อตอบสนองลูกค้า ตลอดจนพัฒนาเติบโต และมีบริษัทในเครือ มากมาย

   เกษตรกรได้อะไร จากโครงการ นาคราชคู่


   ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บรรณาธิการเจ้าของ เว็ปไซต์ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้ สื่อยุคใหม่ จุดโฟกัส  ส่องทุกมุมมอง  เข้าใจ  เข้าถึง การมีส่วนร่วม รู้คน รู้งาน รู้พื้นที่ ร่วมพลัง ขับเคลื่อนในมิติต่างๆ Soft Power เพื่อชาวเกษตรกร

 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น