โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

สรรเพชญ พบตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชนผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

  สรรเพชญ พบตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชนผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์


    วันนึ้ 31 มกราคม 2567 เวลา14.00 น. ที่อาคารรัฐสภา 

ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชนผู้ร่วมเข้าชื่อ เสนอร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่...) พ.ศ....(ร่างกฏหมายที่สภาฯได้พิจารณาในชั้นต้นเมื่อเดือนก่อน โดยสภาฯมีมติให้ไปส่งรัฐบาลพิจารณาก่อนส่งคืนสภาเพื่อลงมติรับหลักการเพื่อรอร่างของรัฐบาลที่จะเสนอเข้ามาเพิ่มเติม ) โดยคณะได้เดินทางมาขอเข้าพบ สส.สรรเพชญ บุญญามณี พรรคประชาธิปัตย์ เพื่อให้ข้อมูล ปรึกษาแนวทางการทำงานขับเคลื่อนกฏหมาย เมื่อร่างกฏหมายจะกลับสู่วาระการพิจารณาของสภาตามกำหนดในเดือนมีนาคมนี้

ทั้งนี้ สส.สรรเพชญ  บุญญามณี  ได้พบปะรับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชนอย่างเป็นกันเอง และรับเรื่องเพื่อนำไปเสนอในที่ประชุม สส.ของพรรคประชาธิปัตย์เพื่อพิจารณาต่อไป

     ในโอกาสนี้นายชวน หลีกภัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ได้มอบหมายให้ นส.ผ่องศรี ธาราภูมิ ในฐานะผู้ประสานงาน เป็นผู้รับร่างกฏหมายฉบับนี้ที่ประชาชนได้ร่วมกันเข้าชื่อมากกว่า90,000 รายชื่อ โดยได้เสนอร่างกฏหมายนี้ไว้ตั้งแต่นายชวน หลีกภัย ทำหน้าที่ประธานรัฐสภาอละประธานสภาผู้แทนราษฎร  พร้อมด้วย นายณัฐกานต์ ชูชนะ ผู้ช่วย สส.(นายชวน หลีกภัย) เข้าร่วมรับฟังและประสานงานกับภาคประชาชนต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น