โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ 5 มีนาคม 2567 สัมมนาสื่อไทยกับสื่อมาเลเซีย สังสรรค์วันนักข่าว พร้อมลงนาม MOU กับสมาคมนักข่าวมาเลเซีย

 สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ 5 มีนาคม 2567 สัมมนาสื่อไทยกับสื่อมาเลเซีย สังสรรค์วันนักข่าว พร้อมลงนาม MOU กับสมาคมนักข่าวมาเลเซีย  (มีคลิป)


นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล  นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย (สนต.) เปิดเผยว่า ด้วยในวันที่ 5 มีนาคม 2567 “วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ” หรือ “วันนักข่าว” สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้ฯ ได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องมาทุกปี 

โดยปีนี้ ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 และร่วมงาน”สังสรรค์วันนักข่าว” พร้อมร่วมสัมมนาทางวิชาการ ความร่วมมือระหว่างสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้ฯ กับ สมาคมสื่อมวลชนของประเทศมาเลเซีย 

ในมิติการพัฒนา การท่องเที่ยว วิถีชีวิต วัฒนธรรม และการสื่อสาร พร้อมลงนามตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้ฯ กับ สมาคมนักข่าวมาเลเซีย 


วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมกรุงเทพ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ ถ.เสน่หานุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จึงขอเรียนเชิญ กรรมการ ที่ปรึกษา และ สมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน

วาระการประชุม วันที่ 5 มีนาคม 2567

เวลา 12.00 น. กรรมการ/ ที่ปรึกษา พร้อม ณ ห้องประชุม

เวลา 12.30 น. เปิดรับการลงทะเบียนสมาชิก

เวลา 14.00 น. เปิดการสัมมนาทางวิชาการ ความร่วมมือระหว่างสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย กับ สื่อมวลชนของประเทศมาเลเซีย ในมิติการพัฒนา การท่องเที่ยว วิถีชีวิต วัฒนธรรม และ การสื่อสาร

เวลา 16.00 น. ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย

เวลา 17.00 น. มอบทุนการศึกษา บุตร-ธิดา สมาชิกสมาคม และสมาชิกที่ขอรับสวัสดิการ

เวลา 18.30 น. เริ่มงานสังสรรค์“วันนักข่าว”

เวลา 19.00 น. ลงนามเอ็มโอยูระหว่างสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย กับ สมาคมนักข่าวประเทศมาเลเซีย


#ไชยยงค์มณีรุ่งสกุล #ประชุมใหญ่สามัญสนตประจำปี2566 #สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย #KasemLimaphan #เกษมลิมะพันธุ์ #วันนักข่าว #วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น