โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

สายธารน้ำใจ สู่ชาวใต้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กทม.ร่วมกับ มูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 14 จังหวัดภาคใต้ ร่วมกับ มูลนิธิเมตตาธรรม นราธิวาส มอบเงินช่วยเหลือกรณีบ้านพังทั้งหลังและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,290,000 บาท และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค 2,500 ชุด ในโครงการ “ฟื้นฟูหลังน้ำลด” ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส (มีคลิป)

 สายธารน้ำใจ  สู่ชาวใต้   มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กทม.ร่วมกับ มูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 14 จังหวัดภาคใต้ ร่วมกับ  มูลนิธิเมตตาธรรม  นราธิวาส มอบเงินช่วยเหลือกรณีบ้านพังทั้งหลังและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,290,000 บาท และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค 2,500 ชุด ในโครงการ “ฟื้นฟูหลังน้ำลด” ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส (มีคลิป)
    เมื่อวันที่30 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการ  จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นายวีรพัฒน์ บุณฑริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือ  ค่าฌาปนกิจแก่ญาติผู้เสียชีวิต มอบเงินช่วยเหลือกรณีบ้านพังทั้งหลังและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ในโครงการ “ฟื้นฟูหลังน้ำลด” ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส  โดยมี วิชิต ชินวงศ์ วรกุล รองประธานกรรมการ มูลนิธิ  ป่อเต็กตึ๊ง   นายศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง   นายชาญกิจ วิทยาวรากรณ์ กรรมการ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง   นายกิตติชัย ธรรมศิริพงษ์  รองประธานมูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 14 จังหวัดภาคใต้   นายบรรยง ผาติวิทยาภรณ์ รองประธานมูลนิธิ  เมตตาธรรม  นราธิวาส นายจักรพงศ์ อุดมรัตน์ เลขานุการประธานมูล  นิธิเมตตาธรรม  นราธิวาส/หัวหน้าหน่วยกู้ภัยมูลนิธิ  เมตตาธรรม  นราธิวาส  นายจักรพันธ์  บัณฑรเศรษฐ์  ประธานมูลนิธิรือเสาะประชานุเคราะห์  และคณะกรรมการ  พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กทม. ,มูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 14 จว.ภาคใต้ ,มูลนิธิเมตตาธรรม  นราธิวาส และมูลนิธิธารน้ำใจ สุไหงโก-ลก หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่  นายประพันธ์  ฤทธิวงศ์  บรรณาธิการปลายด้ามขวาน ชายแดนใต้ ร่วมในพิธี     สืบเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 22 - 25 ธันวาคม 2566 เป็นเหตุให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ ประชาชนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง มีผู้เสียชีวิต บ้านเรือนพังเสียหายหลายครัวเรือนทาง มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง กรุงเทพมหานคร ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 14 จังหวัดภาคใต้ และมูลนิธิเมตตาธรรม  นราธิวาส ได้ดำเนินโครงการ "ฟื้นฟูหลังน้ำลด" ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยมอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจ  


   ร่วมดำเนินพิธีมอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจให้แก่ญาติผู้เสียชีวิต จำนวน 13 รายๆ ละ 25,000 บาท  เป็นเงิน 325,000 บาท    มอบเงินช่วยเหลือกรณีบ้านพังทั้งหลัง จำนวน 129 รายๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 1,290,000 บาท   และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 2,500 ชุด ในโครงการ “ฟื้นฟูหลังน้ำลด เพื่อช่วยบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่ประชาชนต่อไป

ทั้งนี้ #ขอขอบคุณ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 45 หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 46 หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 48 สนับสนุนเครื่องดื่มและปาท่องโก๋ และส่วนราชการทุกหน่วยที่สนับสนุน

  ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บรรณาธิการ และเจ้าของ  เว็ปไซต์ปลายด้ามขวาน  ชายแดนใต้  สื่อยุคใหม่ จุดโฟกัส  ส่องทุกมุมมอง สะท้อนทุกคนจริง สู่โลกเซียล/ภาพข่าว

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น