โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2567

นราธิวาส KICK OFF มอบโฉนดเพื่อการเกษตรแก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 101 ราย 123 แปลง ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อให้สร้างประโยชน์จากสินทรัพย์แก่เกษตรกร(มีคลิป)

 นราธิวาส KICK OFF มอบโฉนดเพื่อการเกษตรแก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 101 ราย 123 แปลง ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อให้สร้างประโยชน์จากสินทรัพย์แก่เกษตรกร(มีคลิป)
วันนี้ (15 ม.ค.67) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส นายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตรแก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จำนวน 101 ราย 123 แปลง เนื้อที่ประมาณ 368 ไร่ -งาน 97 ตารางวา

 ซึ่งเป็นเกษตรกรในพื้นที่ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโกลก , ตำบลโฆษิต ตำบลไพรวัน  ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ , ตำบลแม่ดง อำเภอแว้ง, และตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายประเสริฐ กองสง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ และเกษตรกรในพื้นที่ฯ ร่วมในพิธีฯหรับเกษตรกรฯ ที่ได้รับมอบโฉนดที่ดินในวันนี้ เป็นเกษตรกรกลุ่มแรกของจังหวัดนราธิวาส ที่ได้รับโฉนดเพื่อการเกษตรพร้อมกับจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจะพัฒนาสิทธิและยกระดับมูลค่าที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่สามารถไปต่อยอดสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยเฉพาะใช้หลักประกันสินเชื่อกับ ธ.ก.ส. ได้เพิ่มมากขึ้น


 รวมถึงการเข้าถึงการบริการ การช่วยเหลือเยียวยาในกรณีประสบภัยพิบัติจากภาครัฐ สามารถสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพที่ดินและมูลค่าที่ดิน โดยช่วยกันสร้างสินทรัพย์บนดินร่วมกับ ส.ป.ก. หรือหน่วยงานต่างๆ 

ในการปลูกมีค่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และยังสามารถนำไม้ยืนต้นที่ปลูกในพื้นที่โฉนดเพื่อการเกษตรในวันนี้ มาเป็นหลักประกันเงินกู้กับ ธ.ก.ส. ได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ ภายในงานได้มีการมอบโฉนดเพื่อการเกษตร และมอบกล้าไม้ (ตะเคียนทอง และยางวาด) แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

ซึ่ง คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา โดยในคำแถลงดังกล่าว มีนโยบายการให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ เพื่อสร้างโอกาสในการมีอาชีพ รายได้ และความมั่นคงในชีวิต โดยรัฐบาลจะเร่ง ดำเนินการให้ประชาชนมีสิทธิในที่ดิน มีชีวิตที่มั่นคง พิจารณาเอกสารสิทธิ การใช้ประโยชน์ให้เป็นโฉนด เพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ นำมาพัฒนาที่ดินเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาว
ทั้งนี้ จังหวัดนราธิวาส ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน เนื้อที่ ทั้งหมดประมาณ 71,859 ไร่ เป็นพื้นที่เขตดำเนินการปฏิรูปที่ดินเนื้อที่ประมาณ 25,838 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัดนราธิวาส 10 อำเภอ รวม 11 โครงการ โดยได้ดำเนินการจัดที่ดินให้เกษตรกรแล้วทั้งสิ้น 2,840 ราย 3,952 แปลง เนื้อที่ ประมาณ 17,633 ไร่ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 ให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกรจำนวน 562 ราย 562 แปลง เนื้อที่ประมาณ 1,846 ไร่ 3 งาน 77 ตารางวา 

 

ปทิตตา หนดกระโทก ผู้สื่อข่าว นราธิวาสรายงาน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น