โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2567

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม เปิดงาน “DRIP Model สานพลัง สร้างสังคมปลอดภัย” บูรณาการภาคีเครือข่ายลดปัญหายาเสพติด (มีคลิป) .

 พ.ต.อ.ทวี  สอดส่อง  รมว.ยุติธรรม  เปิดงาน “DRIP Model สานพลัง สร้างสังคมปลอดภัย” บูรณาการภาคีเครือข่ายลดปัญหายาเสพติด (มีคลิป)

.เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567) เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงาน “DRIP Model สานพลัง สร้างสังคมปลอดภัย” เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ การบูรณาการ คัดกรองผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ภายใต้สโลแกน “คุมประพฤติ แก้ไขฟื้นฟู ชูความเชื่อมั่น สังคมปลอดภัย” โดยมี นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุมประพฤติ และคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ให้การต้อนรับ

.
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลจะต้องเร่งดำเนินการ โดยนายกรัฐมนตรีได้ประกาศเป็นนโยบายที่จะลดความรุนแรงของปัญหาดังกล่าวให้ได้อย่างเป็นรูปธรรม ภายในระยะเวลา 1 ปี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะการแก้ปัญหาความรุนแรงของผู้ป่วยจิตเวชที่เกิดจากการใช้ยาเสพติด ซึ่งความสำเร็จของการแก้ปัญหายาเสพติดที่สำคัญอยู่ที่การมีส่วนร่วมของชุมชน และการใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดให้มากขึ้น เพราะเป็นกฎหมายที่ปรับความคิดของการแก้ปัญหายาเสพติดใหม่ ยึดผู้เสพเป็นผู้ป่วย ผู้ค้าต้องถูกลงโทษและยึดทรัพย์ ผู้ป่วยต้องให้ความช่วยเหลือพัฒนาด้านอาชีพ ให้เห็นเป็นตัวอย่าง ส่วนผู้ค้าต้องมุ่งทำลายเครือข่าย ยึดทรัพย์อย่างเต็มที่ตามหลักนิติธรรม โดยให้ความสำคัญกับการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 

.
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวต่อไปว่า กรมคุมประพฤติเป็นหน่วยงานที่สำคัญของกระทรวงยุติธรรมในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีผู้กระทำผิดคดียาเสพติดอยู่ในความดูแลที่ต้องได้รับการพัฒนาพฤตินิสัย แก้ไขฟื้นฟูจำนวน 147,566 ราย และให้การติดตามสงเคราะห์ภายหลังการพ้นการคุมความประพฤติอีกจำนวน 105,311 ราย กรมคุมประพฤติ จึงได้พัฒนาโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู ภายใต้ชื่อ DRIP Model ซึ่งจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ ผู้ติดยาเสพติดในระบบคุมประพฤติได้ดียิ่งขึ้น  

.
 อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวเสริมว่า การจัดงาน DRIP Model สานพลัง สร้างสังคมปลอดภัย เป็นการสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทภารกิจกรมคุมประพฤติและรูปแบบโปรแกรมการพัฒนาแก้ไขฟื้นฟู และสงเคราะห์ผู้เสพ/ ผู้ติดยาเสพติด โดยบูรณาการกับภาคีเครือข่าย ซึ่งภายในงานมีการจัดเวทีเสวนา “โอกาสที่สังคมมอบให้” ถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Social Media และมีการจัดประชุมภาคีเครือข่าย โดยสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ เพื่อร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการสร้างการรับรู้ และแผนบูรณาการแก้ไขฟื้นฟู ผู้เสพ/ ผู้ติดยาเสพติด ตามรูปแบบ DRIP Model ทั้งนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมผนึกกำลัง ด้วยการกดไลก์ กดแชร์ การเปิดงาน DRIP Model สานพลัง สร้างสังคมปลอดภัย ได้ที่ Facebook กรมคุมประพฤติ อย่างพร้อมเพรียงกัน และติดตามโปรแกรมที่กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมมอบให้กับสังคมและประชาชนต่อไป ในวันที่ 24 มกราคม 2567 ที่ศูนย์พัฒนาพฤตินิสัย อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

                          อาจารญ์ หญิง เดลิมิเร่อร์ /รายงานจากกระทรวงยุติธรรม


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น