โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2566

พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ประชุมระดมความคิด ข้อเสนอเชิงนโยบาย ใช้ Big Data - Harm Reduction แก้ปัญหายาเสพติด (มีคลิป)

 พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ประชุมระดมความคิด ข้อเสนอเชิงนโยบาย ใช้ Big Data - Harm Reduction แก้ปัญหายาเสพติด (มีคลิป)

.


(วันที่ 17 ธันวาคม 2566) ผู้สื่อข่าวรายงานจาก ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ว่า เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายนิยม เติมศรีสุข ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม , พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และคณะผู้บริหารระดับสูง กระทรวงยุติธรรม เดินทางมาติดตามการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายพันธุ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น, นายแพทย์ชาญชัย ธงพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น และ นายแพทย์อิสระ เจียวิริยบุญญา


 ในฐานะที่ปรึกษากรมการแพทย์ ให้การต้อนรับ ทั้งนึ้ที่ประชุมได้สนทนาแลกเปลี่ยนข้อเสนอเชิงนโยบาย National Big Data Analytic Center ด้านยาเสพติดที่ใช้ข้อมูลจากทุกหน่วยงานร่วมกัน ทั้งการสกัดกั้นปราบปราม แก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติด เพื่อให้สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด นอกจากนี้ที่ประชุมได้เสนอแนวทางการดำเนินการ การลดอันตรายจากการใช้ยา หรือ Harm Reduction มีเป้าหมายหลัก คือ ป้องกันหรือลดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ด้านสุขภาพอันเนื่องมาจากพฤติกรรมการใช้ยาเสพติด ควบคู่กับการป้องกันการใช้ยาเสพติด ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยหลายประการทั้งปัจจัยส่วนตัว และปัจจัยแวดล้อมจากภายนอก

.

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ปฏิบัติการลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติด ระยะเวลา 1 ปีตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ต้องการลดผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด การลดผลกระทบจากผู้ป่วยจิตเวช 

.พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง กล่าวด้วยว่า “วันนี้เรามาร่วมกันสร้างอนาคต มาดูและติดตาม และช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด ซึ่งรัฐบาลภายใต้การนำของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มีเป้าหมายในการแก้ปัญหายาเสพติดให้ได้ใน 1 ปี”

.

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง ได้แสดงความห่วงใยว่า ปัญหานี้ต้องการให้ได้รับการแก้ไขโดยเร็วที่สุด โดยขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้มาตรการทางปกครอง และสร้างมาตรการทางสังคมร่วมกันเพื่อดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อลดอันตรายต่อชุมชนและสังคม


ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะ ได้เยี่ยมชมศูนย์ฟื้นฟูทักษะทางสังคม โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น มีการฝึกทักษะทางอาชีพ อาทิ การทำขนมและเครื่องดื่ม การบริการร้านตัดผม และร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋าผ้า ตุ๊กตาผ้า พวงกุญแจผ้า ฯลฯ 

จากนัั้นในช่วงบ่าย พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะ มีกำหนดการประชุม พบปะแกนนำอาสาสมัครคุมประพฤติ (อ.ส.ค.) และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ณ ห้องประชุม สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4 ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร ในช่วงค่ำ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น