โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

แม่ทัพภาคที่ 4 ”โครงการ “แว่นตาเพื่อพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้" กอ.รมน.ภาค 4 ที่นราธิวาส (มีคลิป)

 แม่ทัพภาคที่ 4 ”โครงการ “แว่นตาเพื่อพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้" กอ.รมน.ภาค 4 ที่นราธิวาส (มีคลิป) 

เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2566 ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลประจำตำบลสะโลว์ (รพ.สต.) อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ภายใต้อำนวยการ พล.ท.ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาค 4 ผอ.รมน.ภาค 4  สั่งการให้ พ.อ.สุรศักดิ์ พึ่งแย้ม ผบ.ทพ.ฉก.45 พร้อมด้วย นายรพี มามะ คณะทำงาน แม่ทัพภาค 4   ร่วมมอบแว่นสายตา และพบปะกับ ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย ตามโครงการแว่นสายตาที่มีคุณภาพ เพื่อประชาชน..ในการนี้มี คุณมารีสา อับดุลเลาะ  รักษาการ รพ.สต.สะโลว์ ร่วมต้อนรับ
 พ.อ.สุรศักดิ์ พึ่งแย้ม ผบ.ทพ.ฉก.45 ได้กล่าวว่า ทหารเคียงข้างประชาชน และพร้อมช่วยเหลือประชาชนเสมอ ตามนโยบาย แม่ทัพภาค 4 ผอ.รมน.ภาค 4 โครงการตาแว่นตาเพื่อพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้ เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ เน้นช่วยเหลือประชาชน ที่มีปัญหาทางสายตาสั้นและสายตายาว เพื่อให้มีแว่นตาที่มีคุณภาพ ใช้อ่านหนังสือ ใช้คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ อื่นๆ ที่ต้องใช้สายตา
ในการประกอบอาชีพในกิจวัตรประจำวัน อนึ่งเป็นการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ ที่อยากจะได้แว่นหรือต้องใช้แว่น แต่ขาดทุนทรัพย์ด้วย ในส่วนทางปฎิบัติหลัก ทหารมีหน้าที่ รักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินให้กับประชาชน  และยังมีหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน หากได้รับความเดือดร้อน อุทกภัย วาตภัย หรืออื่นๆ ที่จำเป็นให้แจ้งทหารได้ตลอด 24 ชม.ทหารพร้อมเสมอ ที่จะช่วยประชาชน

ด้านนายรพี มามะ คณะทำงานฯ กล่าวว่า ประชาชนทุกคนทุกศาสนา ในพื้นที่ล้วนมีบทบาทหน้าที่ การเป็นพลเมืองของประเทศ และทุกคนก็รักพื้นที่ ฉะนั้นทุกคนมีหน้าที่ ในการแสวงหาสันติสุข สันติภาพ และการมีส่วนร่วม เพื่อไม่ให้พื้นที่เกิดความรุนแรง ไม่เฉพาะแค่เจ้าหน้าที่เท่านั้น  แต่ประชาชนเป็นหัวในสำคัญ ที่ต้องร่วมมือร่วมใจ ส่งเสริมสนับสนุน การแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เกิดความมั่น และยั่งยืน เพื่อให้พื้นที่เกิดการพัฒนา สังคมและครอบครัว จะเข้มแข็ง ต่อไปสำหรับโครงการ “แว่นตาเพื่อพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้" กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ทำบันทึกข้อตกลง ร่วมกับ บริษัทร่วมเจริญพัฒนา จำกัด ( ห้างแว่นท็อปเจริญ ) จัดโครงการฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2566 - 2570 รวม 5 ปีเต็ม เป็นการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกหมู่เหล่า ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงและเป็นผู้ประสบปัญหาทางสายตาที่ยากไร้และขาดแคลน ให้สามารถเข้าถึงบริการตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นใหม่ฟรี นอกจากประชาชนจะได้มีสุขภาพดวงตา


ที่ดีขึ้นมองเห็นชัดเจนแล้ว ยังช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ประสบปัญหาทางสายตาได้มีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูแลตนเองและครอบครัวได้ ทั้งยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และบริษัทร่วมเจริญพัฒนา จำกัด ( ห้างแว่นท็อปเจริญ )ได้เดินหน้าสานต่อภารกิจสำคัญ แว่นท็อปเจริญได้ยกขบวนทีมผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ พร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมืออันครบครัน เพื่อลงพื้นที่ตรวจวัดสายตาประกอบแว่นใหม่ฟรี ให้แก่พี่น้องชาว 3 จังหวัดชายแดนใต้ให้ครบทุกพื้นที่ รวมประชาชนเป้าหมายที่จะได้รับความช่วยเหลือจากโครงการฯ ทั้งสิ้น 10,000 ราย

อารีฟ มานะ/รายงาน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น