โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สมาคมอาสาสร้างสุข จัดมหกรรมเด็กรู้ทัน เด็กรู้กัญฯ ร่วมพลังสร้างสรรค์สังคม’เสริมสุขภาพเด็กเยาวชนห่างไกลกัญชา สิ่งเสพติด เยาวชนภาคใต้ยื่นข้อเสนอภาครัฐ เร่งคุมเข้มกัญชา ในเยาวชน กระทบสมองเด็ก (มีคลิป)

 สมาคมอาสาสร้างสุข จัดมหกรรมเด็กรู้ทัน เด็กรู้กัญฯ ร่วมพลังสร้างสรรค์สังคม’เสริมสุขภาพเด็กเยาวชนห่างไกลกัญชา สิ่งเสพติด เยาวชนภาคใต้ยื่นข้อเสนอภาครัฐ  เร่งคุมเข้มกัญชา ในเยาวชน กระทบสมองเด็ก (มีคลิป)

 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2566 ที่ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา พันจ่าโท อนันต์ บุญสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดโครงการเด็กรู้ทัน เด็กรู้กัญฯ สื่อสารสุขภาวะ (กัญชา) พื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง พร้อมกันนี้ได้ร่วมรับฟังข้อเสนอเชิงนโยบายจากเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจากทั้ง 6 จังหวัดภาคใต้

 ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว ทางสมาคมอาสาสร้างสุข โดยนายนิพนธ์ รัตนาคม นายกสมาคมอาสาสร้างสุข และ หัวหน้าโครงการฯ ได้มีการจัดขึ้น ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อถอดบทเรียน ประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ของแกนนำเด็กและเยาวชนและพี่เลี้ยงโครงการ รวบรวมชุดความรู้สำหรับการขยายผล การพัฒนานักสื่อสารสุขภาวะ (กัญชา) และการรวบรวมข้อเสนอเชิงนโยบายที่ควรเกิดขึ้นเพื่อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพัฒนาแกนนําด้านเด็กและเยาวชนนักสื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาวะประเด็นกัญชา กัญชงในพื้นที่ของตนเอง เพื่อให้แกนนําเยาวชนปฏิบัติการสร้างการสื่อสารความรู้ ให้เกิดกลไกสนับสนุนในพื้นที่ เพื่อให้เด็ก เยาวชน ชุมชน เกิดภูมิคุ้มกัน ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับกัญชา กัญชง จนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และสื่อสารข้อมูลต่อได้
นายนิพนธ์ รัตนาคม นายกสมาคมอาสาสร้างสุข และหัวหน้าโครงการเด็กรู้ทัน เด็กรู้กัญฯ สื่อสารสุขภาวะ (กัญชา) พื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่า หลังรัฐบาลประกาศปลดล็อคกัญชาออกจากพืชเสพติด ส่งผลให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงกัญชาได้ง่ายขึ้น ทําให้มีข่าวสารเด็กและเยาวชนได้รับอันตราย จากการใช้กัญชาทั้งที่เกิดจากพฤติกรรมอยากเรียนรู้ แบบตั้งใจ และแบบรู้เท่าไม่ถึงการณ์ในจังหวัดปัตตานี/ยะลา/นราธิวาส/และสตูล ซึ่งประชากรส่วนมากนับถือศาสนาอิสลาม "เครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่ นําโดย ‘องค์กรเครือข่ายคัดค้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่ขัดกับหลักศีลธรรม’ 25 องค์กร เรียกร้องรัฐบาลให้นํากัญชาเข้าเป็นยาเสพติดประเภท 5 ตามเดิม

เนื่องจากความกังวลต่อเด็กและเยาวชนอันเป็นอนาคตของชาติสามารถเข้าถึงกัญชา และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาได้โดยไม่ผิดกฎหมาย จากการบริโภคอาหาร และเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชา รวมถึงการนํากัญชาซึ่งเป็นสารที่มีฤทธิ์ทําให้เสพติดมาใช้เพื่อประกอบอาหารและนันทนาการ ต้องขอขอบคุณ หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่สนับสนุนกิจกรรมเหล่านี้ ที่ได้ร่วมสนับสนุนแก่แกนนำเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ทั้ง 48 ทีม หวังว่าเด็กและเยาวชนที่ได้รับโอกาสเหล่านี้ จะนำองค์ความรู้ กระบวนคิด กระบวนการสื่อสาร ที่ได้รับจากโครงการไปต่อยอดเพื่อการพัฒนาตนเองและชุมชนของตนเองได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด"

 


สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  เยาวชนภาคใต้ยื่นข้อเสนอภาครัฐ  เร่งคุมเข้มกัญหา หวั่นลกามในเยาวชน กระทบสมองเด็ก

 หลังรัฐบาลประกาศปลดล็อค เด็กและเยาวชนเข้าถึงกัญชาได้ง่ายขึ้น ทำให้มีข่าวสารเด็กและเยาวชนได้รับอันตราย จากการใช้กัญชาทั้งที่เกิดจากพฤติกรรมอยากเรียนรู้ แบบตั้งใจ และแบบรู้เท่าไม่ถึงการณ์


ในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล ซึ่งประชากรส่วนมากนับถือศาสนาอิสลาม เครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่ นําโดย องค์กรเครือข่ายคัดค้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่ขัดกับหลักศีลธรรม25 องค์กร เรียกร้องรัฐบาลให้นํากัญชาเข้าเป็นยาเสพติดประเภท 5 ตามเดิมเนื่องจากความกังวลต่อเด็กและเยาวชนอันเป็นอนาคตของชาติสามารถเข้าถึงกัญชา และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาได้โดยไม่ผิดกฎหมาย จากการบริโภคอาหาร และเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชา รวมถึงการนํากัญชาซึ่งเป็นสารที่มีฤทธิ์ทำให้เสพติดมาใช้เพื่อประกอบอาหารและนันทนาการ

ากการทำงานด้านเด็กและเยาวชนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้สมาคมอาสาสร้างสุข และเครือข่ายในภาคใต้ ภายใต้การสนับสนุนจาก สสส. ดำเนิน โครงการเด็กรู้ทัน เด็กรู้กัญฯ: นักสื่อสารสุขภาวะ (กัญชา) ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ร่วมกันพัฒนาแกนนําด้านเด็กและเยาวชนนักสื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาวะประเด็นกัญชา/กัญชงในพื้นที่ของตนเอง เพื่อให้แกนนําเยาวชนปฏิบัติการสร้างการสื่อสารความรู้ ให้เกิดกลไกสนับสนุนในพื้นที่ เพื่อให้เด็ก เยาวชน ชุมชน เกิดภูมิคุ้มกัน ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับกัญชา/กัญชง จนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และสื่อสารข้อมูลต่อได้

 

สื่อสารเพื่อรู้เท่าทันกัญชา พร้อมทั้งสรุปเป็นข้อเสนอนโยบาย และมอบให้กับผู้บริหารของจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตัวแทนเยาวชนสมาคมอาสาสร้างสุข จัดมหกรรมเด็กรู้ทัน เด็กรู้กัญฯ ร่วมพลังสร้างสรรค์สังคม’ถอดบทเรียนเชิงนโยบาย ออกแบบการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเยาวชนห่างไกลกัญชา สิ่งเสพติด เยาวชนภาคใต้ยื่นข้อเสนอภาครัฐ  เร่งคุมเข้มกัญหา หวั่นลกามในเยาวชน กระทบสมองเด็ก

 

นายนิพนธ์ รัตนาคม นายกสมาคมอาสาสร้างสุข และหัวหน้าโครงการเด็กรู้ทัน เด็กรู้กัญฯ สื่อสารสุขภาวะ (กัญชา) พื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่า หลังรัฐบาลประกาศปลดล็อคกัญชาออกจากพืชเสพติด ส่งผลให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงกัญชาได้ง่ายขึ้น ทําให้มีข่าวสารเด็กและเยาวชนได้รับอันตราย จากการใช้กัญชาทั้งที่เกิดจากพฤติกรรมอยากเรียนรู้ แบบตั้งใจ และแบบรู้เท่าไม่ถึงการณ์ในจังหวัดปัตตานี/ยะลา/นราธิวาส/และสตูล ซึ่งประชากรส่วนมากนับถือศาสนาอิสลาม "เครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่ 

นําโดย ‘องค์กรเครือข่ายคัดค้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่ขัดกับหลักศีลธรรม’ 25 องค์กร เรียกร้องรัฐบาลให้นํากัญชาเข้าเป็นยาเสพติดประเภท 5 ตามเดิมเนื่องจากความกังวลต่อเด็กและเยาวชนอันเป็นอนาคตของชาติสามารถเข้าถึงกัญชา และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาได้โดยไม่ผิดกฎหมาย จากการบริโภคอาหาร และเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชา รวมถึงการนํากัญชาซึ่งเป็นสารที่มีฤทธิ์ทําให้เสพติดมาใช้เพื่อประกอบอาหารและนันทนาการ ต้องขอขอบคุณ หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่สนับสนุนกิจกรรมเหล่านี้ ที่ได้ร่วมสนับสนุนแก่แกนนำเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ทั้ง 48 ทีม หวังว่าเด็กและเยาวชนที่ได้รับโอกาสเหล่านี้ จะนำองค์ความรู้ กระบวนคิด กระบวนการสื่อสาร ที่ได้รับจากโครงการไปต่อยอดเพื่อการพัฒนาตนเองและชุมชนของตนเองได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด"

 สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  เยาวชนภาคใต้ยื่นข้อเสนอภาครัฐ  เร่งคุมเข้มกัญหา หวั่นลกามในเยาวชน กระทบสมองเด็ก

 หลังรัฐบาลประกาศปลดล็อค เด็กและเยาวชนเข้าถึงกัญชาได้ง่ายขึ้น ทำให้มีข่าวสารเด็กและเยาวชนได้รับอันตราย จากการใช้กัญชาทั้งที่เกิดจากพฤติกรรมอยากเรียนรู้ แบบตั้งใจ และแบบรู้เท่าไม่ถึงการณ์

ในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล ซึ่งประชากรส่วนมากนับถือศาสนาอิสลาม เครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่ นําโดย องค์กรเครือข่ายคัดค้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่ขัดกับหลักศีลธรรม25 องค์กร เรียกร้องรัฐบาลให้นํากัญชาเข้าเป็นยาเสพติดประเภท 5 ตามเดิมเนื่องจากความกังวลต่อเด็กและเยาวชนอันเป็นอนาคตของชาติสามารถเข้าถึงกัญชา และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาได้โดยไม่ผิดกฎหมาย จากการบริโภคอาหาร และเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชา รวมถึงการนํากัญชาซึ่งเป็นสารที่มีฤทธิ์ทำให้เสพติดมาใช้เพื่อประกอบอาหารและนันทนาการ

จากการทำงานด้านเด็กและเยาวชนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้สมาคมอาสาสร้างสุข และเครือข่ายในภาคใต้ ภายใต้การสนับสนุนจาก สสส. ดำเนิน โครงการเด็กรู้ทัน เด็กรู้กัญฯ: นักสื่อสารสุขภาวะ (กัญชา) ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ร่วมกันพัฒนาแกนนําด้านเด็กและเยาวชนนักสื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาวะประเด็นกัญชา/กัญชงในพื้นที่ของตนเอง เพื่อให้แกนนําเยาวชนปฏิบัติการสร้างการสื่อสารความรู้ ให้เกิดกลไกสนับสนุนในพื้นที่ เพื่อให้เด็ก เยาวชน ชุมชน เกิดภูมิคุ้มกัน ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับกัญชา/กัญชง จนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และสื่อสารข้อมูลต่อได้

 สื่อสารเพื่อรู้เท่าทันกัญชา พร้อมทั้งสรุปเป็นข้อเสนอนโยบาย และมอบให้กับผู้บริหารของจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตัวแทนเยาวชนจากทั้ง 6 จังหวัด นำโดยนายนายบิลาล เส็นจิต ได้ร่วมกันอ่านข้อเสนอนโยบายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรและผู้นำศาสนา ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีเนื้อหาสำคัญให้เร่งคุมเข้มการเข้าถึงกัญชา โดยเฉพาะต่อเด็กและเยาวชน  พร้อมทั้งส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ  ให้สร้างความรอบรู้สุขภาพเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของกัญชา ให้ทั่วถึงและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดต่อสมองและศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนจากการใช้กัญชาโดยไม่เหมาะสม

ด้าน พันจ่าโท อนันต์ บุญสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวชื่นชมการทำงานของแกนนำเยาวชน พร้อมทั้งตอบรับต่อข้อเสนอนโยบายว่า

ขอชื่นชมการทำงานของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่สามารถดำเนินโครงการ จนเกิดเป็นข้อเสนอมายังภาครัฐ ผมจะเสนอให้ผู้ว่าราชการฯ ออกหนังสือสั่งการไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ ให้ดำเนินงานตามที่แกนนำเยาวชนได้เสนอมาทันที และขอให้เยาวชนทุกคนเดินหน้าใช้พลังเพื่อสร้างสรรค์สังคมในมิติอื่น ๆ ต่อไป

   นายประพันธ์  ฤทธิวงศ์  บรรณาธิการเดลิมิเร่อร์ปลายด้ามขวาน ชายแดนใต้ สื่อยุดใหม่ สะท้อนความจริง ส่องทุกมุมมอง สู่ชายแดนใต้ /ภาพข่าว/รายงาน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น