โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2566

บรรณาธิการ & คณะที่ปรึกษาฯ . นสพ. เดลิมิเร่อร์ออนไลน์@ปลายด้ามขวานชายแดนใต้ ขอแสดงความยินดี กับ พ.ต.ท. ทวี สอดส่อง รมว.กระทรวงยุติธรรม ด้วยความยินดียิ่ง

 

บรรณาธิการ & คณะที่ปรึกษาฯ .  นสพ. เดลิมิเร่อร์ออนไลน์@ปลายด้ามขวานชายแดนใต้ ขอแสดงความยินดี กับ  พ.ต.ท. ทวี  สอดส่อง  รมว.กระทรวงยุติธรรม  ด้วยความยินดียิ่ง

นายประพันธ์  ฤทธิวงศ์  ในนามบรรณาธิการ สื่อออนไลน์ เว็ปไซต์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้ แอด บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ เดลิมิเร่อร์ออนไลน์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้ ประจำ ภาคใต้ตอนล่าง เขตรับผิดชอบ  สตูล ยะลา นราธิวาส  ปัตตานี และสงขลา (มีคลิป) 

พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษา หนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ออนไลน์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

  ดอกเตอร์  พิเชฐ สุดเดือน  ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ออนไลน์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

    พระ สิริจริยาลัง  (อุชุจาโร) รองเจ้าคณะภาค 18  ประธานที่ปรึกษา ฝ่ายพระพุทธศาสนา

    พระสมบูรณ์  วฑฺฒโน  ที่ปรึกษาฝ่ายพระพุทธศาสนา

     นายเฉลียว  คงตุก (นายหัวไทร) ที่ปรึกษา 

     นายพงษธร  เสถียรพัฒพงศา ที่ปรึกษา

      นายอับดุลการิม  อัสมะแอ  อดีตประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้ ที่ปรึกษา

ขอแสดงความยินดี กับ  พันตำรวจเอก ทวี  สอดส่อง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  ด้วยความยินดียิ่ง

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น