โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2566

พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมสถานฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดปอเนาะ เกาะศรีบอยา จังหวัดกระบี่พร้อมรับฟังถึงปัญหาอุปสรรคสิ่งที่ต้องการสนับสนุนจากภาครัฐ รวมถึงให้กำลังใจ ผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้ารับการรักษาฟื้นฟู (ชมคลิป)

 พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมสถานฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดปอเนาะ เกาะศรีบอยา จังหวัดกระบี่ (ชมคลิป)  
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2566 พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายมานะ ศิริพิทยาวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปอเนาะเกาะศรีบอยาจังหวัดกระบี่ พร้อมรับฟังถึงปัญหาอุปสรรคสิ่งที่ต้องการสนับสนุนจากภาครัฐ รวมถึงให้กำลังใจ ผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้ารับการรักษาฟื้นฟูการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้เป็นแนวทางของ ภาครัฐในการขับเคลื่อนแนวคิดผู้เสพเป็นผู้ป่วย ที่ต้องได้รับการรักษา แทนการลงโทษทางอาญาให้กลับมาเป็นพลังของสังคมโดยต้องดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อให้เห็นผลในทันที


โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้รับฟังการบรรยายจาก นายนายอิดริส บุหงารัตน์ ผู้อำนวยการ สถานฟื้นฟูสมรรถภาพปอเนาะเกาะศรีบอยา ซึ่งได้รายงานถึงสถานฟื้นฟูสมรรถภาพปอเนาะเกาะศรีบอยา ซึ่งบริหารโดย มูลนิธิคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า และได้รับการอนุญาตจากสถาบันบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ปัจจุบันมีจำนวนผู้ป่วยฟื้นฟูซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 327 คน โดยศูนย์ฟื้นฟูปอเนาะเกาะศรีบอยา ใช้แนวทางศาสนาในการช่วยบำบัดขัดเกลาผู้ป่วยให้มีการเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนแนวคิดไม่กลับไปสู่วงจรยาเสพติดซ้ำรวมถึงการพูดคุยกับครอบครัวผู้ป่วยให้มีส่วนช่วยในการเปลี่ยนพฤติกรรม

 

ระหว่างการตรวจเยี่ยม พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ให้กำลังใจกับผู้ป่วยที่เข้ารับการฟื้นฟู และได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดซึ่งไม่ใช่คนร้ายแต่เป็นผู้ป่วยซึ่งการรักษาภาครัฐจะต้องดำเนินงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ทั้งกับหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเองรวมถึงชุมชนครอบครัว อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง ในการติดตามผู้ผ่านการรักษาเป็นระยะ เพื่อไม่ให้เกิดวงจรการกลับไปเสพซ้ำ

 พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ยังได้กล่าวถึง แนวคิดผู้เสพคือผู้ป่วยซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยจากการติดยาเสพติด หากสมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษาสามารถทำได้โดยไม่เสียประวัติและไม่ถูกลงโทษทางอาญา ซึ่งหากผู้ต้องการเข้ารับการบำบัดรักษาสามารถโทรสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 1386 นอกจากนั้นครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิดของผู้ป่วยก็สามารถมีบทบาทในการช่วยสังเกตการณ์และเฝ้าระวังสมาชิกในครอบครัวที่อาจจะมีสัญญาณ มีพฤติกรรมหรือความคิดที่เปลี่ยนแปลง ไม่สามารถควบคุมตนเอง และแจ้งหรือสอบถามข้อมูลเพื่อสามารถนำสมาชิกในครอบครัว หรือคนใกล้ชิดเข้ารับการรักษาได้เช่นกัน
ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บรรณาธิการเดลิมิเร่อร์ออนไลน์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้/รายงาน

 

-----

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น