โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ศอ.บต. เปิดพื้นที่กิจกรรม “ธนาคารสื่อสร้างสรรค์” Walk rally สร้างกระบวนการเรียนรู้สำหรับเด็ก มุ่งเสริมสร้างพัฒนาการที่เหมาะสมทุกช่วงวัย

 ศอ.บต. เปิดพื้นที่กิจกรรม “ธนาคารสื่อสร้างสรรค์” Walk rally สร้างกระบวนการเรียนรู้สำหรับเด็ก มุ่งเสริมสร้างพัฒนาการที่เหมาะสมทุกช่วงวัย 

ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.เคลิมิเร่อร์ออนไลน์@ปลายด้ามขวานชายแดนใต้/รายงาน
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดกิจกรรมการบริหารจัดการ “ธนาคารสื่อสร้างสรรค์” จังหวัดชายแดนภาคใต้ “กิจกรรม Walk rally กระบวนการเรียนรู้สำหรับเด็ก”ณ ธนาคารสื่อสร้างสรรค์ พื้นที่ Education Zone   ณ ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ซึ่งมีกำหนดจัดระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-กันยายน 2566                                                                                                     

โดยวันนี้ (22 สิงหาคม 2566) นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. ได้เดินทางมาร่วมพบปะฯ กับคณะครู และ เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม   พร้อมทั้งกล่าวถึงการจัดตั้งธนาคารสื่อสร้างสรรค์ ว่า เป็นแนวทางนโยบายของผู้บริหารศอ.บต. ที่ต้องการมุ่งเน้นให้พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ของการเรียนรู้แก่เด็กๆ ทุกเพศทุกวัย ซึ่งมีความสำคัญมากกับเด็กๆ ในช่วงประถมวัยที่ต้องการจะพัฒนาด้านภาษา การเรียนรู้ การเคลื่อนไหวต่างๆ โดยดึงเครือข่ายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาเข้าร่วมโครงการและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมาทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อต่อยอดของการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้เกิดความเหมาะสมและหลากหลายหมุนเวียนกันไปในแต่ละช่วงวัยต่อไป


ด้านนางนูรีดา อาแวเด็ง คุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดดารุลมุตตากีม อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า กิจกรรมวันนี้ถือเป็นกิจกรรมที่ดีทำให้เด็กๆ มีพื้นที่และมีโอกาสในการเรียนรู้เสริมสร้างทักษะและพัฒนาตนเองทั้งทางสมาธิและสติปัญญา จากธนาคารสื่อของศอ.บต. 


ที่ผ่านมาได้มีการเข้าร่วมโครงการธนาคารสื่อตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปี 2566 และได้จัดสื่อการเรียนการสอนร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนต่อยอดมาอย่างต่อเนื่องและดึงเครือข่ายของศพด.มาเข้าร่วมโครงการ เช่นการจัดทำหนังสือนิทานจากผ้าสักหลาด วงล้อมหัศจรรย์ ตั้งอยู่ในธนาคารสื่อด้วย 

สำหรับการบริหารจัดการ “ธนาคารสื่อสร้างสรรค์” จังหวัดชายแดนภาคใต้ “กิจกรรม Walk rally กระบวนการเรียนรู้สำหรับเด็ก” จะมีการแบ่งออกเป็น 6 กิจกรรมหลัก อาทิ กิจกรรมการเคลื่อนไหวและเข้าจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์และกิจกรรมวงกลม กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมการละเล่นตามมุม (เสรี) กิจกรรมการละเล่นกลางแจ้ง และเตรียมการศึกษา  สร้างความสนุกและเสียงหัวเราะให้กับน้องๆ ที่เข้าร่วมอย่างคึกคักด้วย
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น