โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

" ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว " " เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

  "  ๒๘  กรกฎาคม ๒๕๖๖วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว " 

   " เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

         พระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

" วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เชียงใหม่ ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนม

พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว "

    รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เนื่องในโอกาส วันที่ ๒๘  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ศุกร์นี้ขอนำเสนอ พระเทพสิงหวราจารย์ ดร. เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร / รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ 

  อย่าพลาดติดตามชมในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 13.55 น. - 14.00 น. ( กดหมายเลข 5 )จ่าเอก  อภิคม แก้วละเอียด , ร้อยตรี สหรัฐ เตชานุบาล พิธีกรภาคสนามรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 

CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น