โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

แม่ทัพภาคที่4 จัดประชุมร่วมหารือคณะประสานงานระดับพื้นที่(สล.3) ครั้งที่ 5/2566 ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสร้างสันติสุขนำมาสู่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (มีคลิป)

 แม่ทัพภาคที่4 จัดประชุมร่วมหารือคณะประสานงานระดับพื้นที่(สล.3)  ครั้งที่ 5/2566  ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสร้างสันติสุขนำมาสู่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (มีคลิป)

               

                     (ชมคลิป)  แม่ทัพภาคที่จัดประชุมร่วมหารือคณะประสานงานระดับพื้นที่(สล.3)


  .ประพันธ์ ฤทธิวงศ์ บก.ปลายด้ามขวานชายแดนใต้/ สล.3 กลุ่มงานสื่อมวลชน  การสื่อสาร และเทคโนโลยี/รายงาน


(ชมคลิป) จุดโฟกัส..เสียงสะท้อนมุมมองจากคณะประสานงานระดับพื้นที่ (สล.3) การประชุมคณะสล.3 ครั้งที่5 ปี2566


(ชมคลิป)     พลเอก วัลลภ รักเสนาะ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต. พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 ให้สัมภาษณ์ สื่อมวลชน หลังจากการประชุม

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02gP6dFgvDVxeeEnFc1jg3w5cCh2t4ahX7wqWE7Y228ijAFz3gQaptoYtYKuU5Z7SXl&id=100000433062226&mibextid=Nif5oz   (คลิกชมภาพ)   ประมวลภาพการประชุมคณะประสานงานระดับพื้นที่ (สล.3)ครั้งที่ 5/2566 ณ โรงแรม ซีเอส ปัตตานี
        เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566  เวลา 10.00 . ที่โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ในฐานะหัวหน้าคณะประสานงานระดับพื้นที่ พร้อมด้วย พลโท อุทิศ อนันตนานนท์ แม่ทัพน้อยที่ 4, พลตรี วรเดช เดชรักษา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 / ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะฯ ร่วมประชุมกับคณะประสานงานระดับพื้นที่ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 โดยมี พลเอก วัลลภ รักเสนาะ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ เป็นประธานประชุมหารือฯ และชี้แจงความคืบหน้ากระบวนการพูดคุย ฯ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะ และความคืบหน้าการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ รับทราบความคิดเห็นของทุกฝ่าย ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชน กลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมทั้งหมด 8 กลุ่ม ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของสงขลา เข้าร่วมการประชุมฯ


 
              โดย พลเอก วัลลภ รักเสนาะ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ เปิดเผยว่าในห้วงระหว่างการเปลี่ยนผ่านรัฐบาล มีความห่วงใยเรื่องกระบวนการพูด เพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่มากนัก ยืนยันรัฐบาลได้กำหนดกรอบนโยบายการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไว้ชัดเจนทุกระดับ ซึ่งจัดเป็นนโยบายระดับชาติ ที่ภาครัฐและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมบูรณาการทำงานร่วมกัน ไม่ว่าจะรัฐบาลไหนก็ต้องพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในพื้นที่ ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง 

               ส่วนการจัดทำแผนปฎิบัติการร่วมเพื่อสร้างสันติสุขแบบองค์รวม หรือ JCPP ก็ต้องมีการสานต่อ เพื่อบรรลุฉันทามติในการยุติความขัดแย้ง และนำไปสู่สันติสุขที่ถาวรในพื้นที่ พร้อมย้ำว่าในอนาคตยังคงเป็นคณะพูดคุยสันติสุขจากกลุ่มแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติ (Barisan Revolusi Nasional: BRN) หรือไม่หากมีการเปลี่ยนแปลงคณะพูดคุยสันติสุขฝ่ายไทย ยืนยันในนามรัฐบาลเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมทั้งประชาชนและผู้เกี่ยวข้องร่วมกันสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนให้แก่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
 

               โอกาสนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ในฐานะหัวหน้าคณะประสานงานระดับพื้นที่ กล่าวว่า การขับเคลื่อนในคณะประสานงานระดับพื้นที่ (สล.3) ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนต่อไป ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลใหม่ คาดว่าไม่แตกต่างจากนโยบายเดิมที่เป็นยุทธศาสตร์เดิมที่ทำอยู่ นั่นคือการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งเรามีจุดยืนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไม่ว่ารัฐบาลไหน ช่วงการเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลในขณะนี้ เราก็พร้อมที่จะให้คำแนะนำ ให้ข้อมูลกับทุกฝ่าย ประชาชนเองก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนเพื่อเกิดความสันติสุขในพื้นที่                ทั้งนี้ การเปิดเวทีการพูดคุยของคณะประสานงานระดับพื้นที่ (สล.3) ครั้งนี้ มีความคืบหน้าไปมากแล้ว นับเป็นกลไกที่มีความแข็งแกร่ง ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลไทยมีความพยายามสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการพูดคุยเพื่อสันติสุข และมีการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในทุกกลุ่มเวทีการพูดคุยมาโดยตลอด ไม่มีการปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด เพราะที่สำคัญการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติวิธี คือกลไกที่ทุกฝ่ายจะต้องมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการและต้องคำนึงถึงประโยชน์ของทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น