โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

นายสนั่น พงศ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่พบปะและเยี่ยมผู้นำศาสนาอิสลาม และพี่น้องประชาชนรอบมัสยิด ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการนราธิวาสร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข ประจำปีงบประมาณ 2566 (มีคลิป)

 นายสนั่น พงศ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่พบปะและเยี่ยมผู้นำศาสนาอิสลาม และพี่น้องประชาชนรอบมัสยิด ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการนราธิวาสร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข ประจำปีงบประมาณ 2566(มีคลิป)วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่พบปะและเยี่ยมผู้นำศาสนาอิสลาม และพี่น้องประชาชนรอบมัสยิด ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการนราธิวาสร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม,นายทศพล สวัสดิสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัด,วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส,หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอ ร่วมกิจกรรมฯ เพื่อพบปะผู้นำศาสนาในพื้นที่ ชี้แจงข้อราชการการขับเคลื่อนงานของกระทรวงมหาดไทย จังหวัด รวมทั้งรับฟังปัญหาในพื้นที่ ณ มัสยิดบ้านบาตง หมู่ที่ 3 ตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาสนายสนั่น พงศ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การออกมาพบปะเยี่ยมประชาชนในครั้งนี้ เป็นความตั้งใจของผู้ว่าฯและได้นำรองผู้ว่าฯ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด มาพบปะ รับฟังปัญหา ให้กำลังใจ เพราะทุกวันศุกร์พี่น้องมุสลิมได้มาละหมาดประจำสัปดาห์ที่มัสยิดเป็นจำนวนมากอยู่แล้ว การแก้ไขปัญหาความยากจน ได้มีการสร้างบ้าน ซ่อมแซมบ้านคนจน ช่วยเหลือด้านอาชีพ การแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดมีการอบรมแล้วอำเภอละ 100 คน รวม 1,400 คน

 ซึ่งคนเหล่านั้นได้รับปากกับผู้ว่าฯแล้วว่า จะไม่ยุ่งเกี่ยวอีก เพราะยาเสพติด ติดแล้วเลิกยาก จึงฝากคนในพื้นที่ช่วยกันดูแลต่อ เรื่องสถานการณ์ความไม่สงบ ก็ขอให้ช่วยกันดูแล ถือว่าเป็นพวกเราด้วยกันเอง การมีพบปะเยี่ยมจะเลือกในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร หลายมัสยิดบอกว่า ผู้ว่าราชการจังหวัด ไม่เคยมา ถ้ามีปัญหาเล็กๆน้อยๆ ถ้าไม่บอกก็ใหญ่ขึ้น บางหมู่บ้านมีปัญหามีปัญหาเรื่องไฟฟ้า เรื่องถนน เมื่อมาแล้ว สามารถแก้ไขได้ เพราะมีหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยมาด้วย
 ซึ่งที่บ้านบาตง อิหม่านมะสากอรี ดอเลาะ บอกว่าต้องการสร้างรั้วมัสยิด จึงมอบเงินจำนวนหนึ่งสมทบ ผู้ว่าฯก็จะเยี่ยมมัสยิดเดือนละ 2 ครั้ง ในวันศุกร์และเยี่ยมวัดเดือนละ 2 ครั้ง ในวันพระ เดือนนี้ต้องเยี่ยม 6 ครั้ง เพราะบางเดือนมีราชการด่วน ดีใจที่ได้มาพบหน้า พบตากัน ในครั้งนี้ เห็นพี่น้องประชาชนยิ้มกัน ก็สบายใจ ถือว่าไม่มีปัญหาอะไร อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข ขอขอบคุณผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านครับ
จากนั้นได้เยี่ยมชมกลุ่มกาแฟศรีบาตง ที่เป็น otop ของตำบล ลองชิมรสชาดซึ่งมีความอร่อยอีกอย่างหนึ่งและลงพื้นที่ชมแปลงเกษตรกรต้นแบบกาแฟบาตง อำเภอรือเสาะ ในการปลูกพืชกาแฟพันธุ์โรบัสต้าแซมสวนยางพารา


 เป็นวิสาหกิจชุมชนพร้อมต่อยอดจากศูนย์เรียนรู้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยมีนายหฤษฏ์ มาหะมะ ปลัดอาวุโส รักษาการราชการแทนนายอำเภอรือเสาะ,พ.อ.สิทธิชัย บำรุงเขต ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 46,พ.ต.ท.ณรงค์ ทองขาว รองผู้กำกับการสภ.รือเสาะ,นางโรสนา ซือนิ เกษตรอำเภอ,นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอ,นายหะแว กอเล็ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3,อิหม่านมัสยิดบาตง,นายกอบต.กลุ่มสตรี,คณะกรรมการมัสยิดและเจ้าหน้าที่ระดับตำบลร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น